Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Παρουσίαση προς διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές στο Λονδίνο

Έναν δεύτερο πυλώνα ισχυρής ανάπτυξης δημιουργεί στη Νέα Ευρώπη, ο όμιλος της Eurobank EFG.  Ο δεύτερος αυτός πυλώνας ανάπτυξης εδράζεται στις προσεκτικά επιλεγμένες εξαγορές που έχουν γίνει, σε συνδυασμό με την ταχύρρυθμη οργανική ανάπτυξη και την εφαρμογή του επιτυχημένου επιχειρηματικού μοντέλου της Eurobank.  Στις έξι χώρες της Νέας Ευρώπης που έχει σήμερα παρουσία, μετά από μια περίοδο αναδιάρθρωσης και σημαντικών επενδύσεων, ο Όμιλος εισέρχεται σε μια νέα περίοδο αυξημένης κερδοφορίας και δημιουργίας σημαντικής αξίας για τους μετόχους.  Οι στόχοι που έχουν τεθεί για την ανάπτυξη του δικτύου, την αύξηση των εργασιών και της κερδοφορίας είναι φιλόδοξοι, αλλά επιτεύξιμοι.  Πλεονέκτημα αποτελεί επίσης η δυναμική και αποτελεσματική ομάδα διοίκησης που έχει τη φιλοδοξία και έχει αναλάβει τη δέσμευση να υλοποιήσει τους στόχους καθώς και το επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο της Eurobank.  Αυτά επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank EFG, κ. Νικόλαος Νανόπουλος, μιλώντας στην παρουσίαση προς διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο (23/03/07) με θέμα τη στρατηγική και τους στόχους του Ομίλου τα επόμενα 3-5 χρόνια στις χώρες της Νέας Ευρώπης.
Οι στόχοι του ομίλου Eurobank EFG για τη Νέα Ευρώπη όπως παρουσιάστηκαν έχουν ως εξής:
• καθαρά κέρδη άνω των €60 εκατ. για το 2007 και άνω των €260 εκατ. για το 2009,
• δείκτης αποτελεσματικότητας (κόστος προς έσοδα) χαμηλότερος του 58% ως το 2009, και• αποδοτικότητα επί των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων άνω του 15% ως το 2009 .
Αυτοί οι οικονομικοί στόχοι εντάσσονται στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων του Ομίλου για μέση ετήσια αύξηση καθαρών κερδών τουλάχιστον 22%, αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων άνω του 25%, και δείκτη αποτελεσματικότητας κάτω του 45% μέχρι το 2009.
Την παρουσίαση κατά τομείς δραστηριοτήτων έκαναν οι κ.κ. Βύρων Μπαλλής και Νικόλαος Καραμούζης (Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι), Giorgio Pradelli (Γενικός Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων) και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των θυγατρικών τραπεζών: στη Βουλγαρία (Postbank) Αντώνης Χασιώτης, στη Ρουμανία (Bancpost) κα Manuela Plapcianu, στη Σερβία (Eurobank EFG Stedionica) Σταύρος Ιωάννου, στην Τουρκία (Tekfenbank) Mehmet Erten και κα Banu Basar (Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της EFG Istanbul Securities), στην Ουκρανία (Eurobank EFG) Μίλτος Παπανικολάου, και στην Πολωνία (Polbank EFG) Kazimierz Stanczak.
Εξειδικεύοντας τη στρατηγική των επομένων 3-5 ετών στη Νέα Ευρώπη οι ομιλητές επεσήμαναν, μεταξύ άλλων, ότι η ταχύρρυθμη οργανική ανάπτυξη, βασίζεται στη σημαντική επέκταση του δικτύου με διπλασιασμό των καταστημάτων έως το 2009 ώστε να υπερβούν τα 1.400 καταστήματα, ενώ παράλληλα, τα Επιχειρηματικά Κέντρα από 20 σήμερα, θα ξεπεράσουν τα 120.
Σύμφωνα με τους στόχους, οι συνολικές χορηγήσεις στη Νέα Ευρώπη το 2009 θα ξεπεράσουν τα €19 δισ.  Μόνο το 2007 οι νέες χορηγήσεις θα φτάσουν τα €3,5 δισ., ποσό που αντιπροσωπεύει το 70% του συνόλου των νέων χορηγήσεων του Ομίλου κατά το 2004.  Καταδεικνύεται έτσι, το γεγονός ότι, σε τρια μόλις χρόνια, έχει δημιουργηθεί ένας δεύτερος πυλώνας ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ομίλου.
Σήμερα ο όμιλος της Eurobank EFG είναι ήδη καλά τοποθετημένος στις χώρες της Νέας Ευρώπης, και μπορεί να ανταγωνισθεί επί ίσοις όροις μεγάλους διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς.  Με συνολικό ενεργητικό ύψους περίπου €7δισ. στο τέλος του 2006, ο Όμιλος κατέχει την 7η θέση στο χρηματοπιστωτικό κλάδο στις χώρες που έχει παρουσία.  Στην πρώτη ομάδα χωρών (Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία) ο Όμιλος σύντομα θα κατακτήσει την 3η με 4η θέση.  Στη δεύτερη ομάδα χωρών (Πολωνία, Τουρκία και Ουκρανία) όπου άρχισε να δραστηριοποιείται πιο πρόσφατα –δεδομένου και του μεγέθους των αγορών- η κατάκτηση μιας θέσης μέσα στις δέκα πρώτες είναι εφικτή.  Αξίζει να σημειωθεί ότι, η ανάπτυξη αυτή σημειώθηκε κυρίως τα δύο τελευταία χρόνια, επενδύοντας κεφάλαια ύψους €1δισ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank EFG, κ. Νικόλαος Νανόπουλος, υπογράμμισε ότι «η επιτυχία της στρατηγικής που έχει χαραχθεί εξαρτάται από την αποτελεσματική απάντηση στις πολλές και σοβαρές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.   Θα συναντήσουμε σκληρό ανταγωνισμό τόσο στην προσπάθειά μας να επεκτείνουμε τα μερίδια αγοράς όσο και να διατηρήσουμε ελκυστικά περιθώρια.  Θα πρέπει να διασφαλίσουμε υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου και ικανοποιητική ρευστότητα, να επιτύχουμε τεχνολογική και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, να προσελκύσουμε και να προσφέρουμε κίνητρα σε ικανά στελέχη τόσο από τις εγχώριες αγορές όσο και από το κέντρο».  Και ο κ. Νανόπουλος κατέληξε «έχουμε δεσμευθεί να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις αυτές και να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει».
Την παρουσίαση, παρακολούθησαν εκπρόσωποι ξένων θεσμικών επενδυτών και αναλυτές από διεθνείς οίκους.

• το πλήρες κείμενο της παρουσίασης θα είναι διαθέσιμο σε pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.eurobank.gr) με την ολοκλήρωση της παρουσίασης στις 14.00 ώρα Λονδίνου
• η μαγνητοσκοπημένη αναμετάδοση της παρουσίασης θα είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση (
www.eurobank.gr) και στον δικτυακό τόπο euro2day.gr, από το Σάββατο (24/03) και από ώρα 16.00.