Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Απάντηση σε Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 21.03.2007

Σε συνέχεια του από 21 Μαρτίου 2007 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με δημοσιεύματα του οικονομικού τύπου της 21/3/2007, η Τράπεζα γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια της επέκτασης των δραστηριοτήτων του Ομίλου της, εξετάζει πολλές επενδυτικές ευκαιρίες και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  προβαίνει, εμπροθέσμως και προσηκόντως, στις δέουσες γνωστοποιήσεις.