Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ολοκλήρωση της Εξαγοράς της Tekfenbank

Οι όμιλοι Eurobank EFG και Tekfen προχώρησαν σε στρατηγική συμμαχία στην Tekfenbank,

με την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 70% της Tekfenbank από τον όμιλο Eurobank EFG

Ολοκληρώθηκε σήμερα η μεταβίβαση του 70% της Tekfenbank, θυγατρικής της εταιρείας συμμετοχών του Oμίλου Tekfen, στον Όμιλο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (Όμιλος Eurobank EFG). Ο Όμιλος Tekfen παραμένει στρατηγικός επενδυτής στην Tekfenbank κατέχοντας το υπόλοιπο 30% της Τράπεζας.

Η νομική διαδικασία που ξεκίνησε με την έγκριση της μεταβίβασης από τις Τουρκικές Εποπτικές Αρχές (B.R.S.A.) την 23ηΦεβρουαρίου 2007, ολοκληρώθηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Tekfenbank η οποία πραγματοποιήθηκε την 16ηΜαρτίου 2007.  Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Tekfenbank απαρτίζεται από τους κκ.: M. Ercan Kumcu (Πρόεδρο), Νικόλαο Καραμούζη (Αντιπρόεδρο), Mehmet N. Erten (Διευθύνοντα Σύμβουλο), και μέλη τους: κα Elif Bilgi, κ. Giorgio Pradelli, κα Derya Tamerler, κ. Reha Yolalan, κ. Ευάγγελο Κάββαλο, κ. Γιώργο Μαρίνο και κα Πόλα Χατζησωτηρίου.

Στόχος της Tekfenbank, είναι να ισχυροποιήσει τη θέση της στον τραπεζικό κλάδο της Τουρκίας, επωφελούμενη από τη διεθνή τραπεζική εμπειρία του Ομίλου Eurobank EFG, καθώς και από τη γνώση του ομίλου Tekfen για την Τουρκική αγορά.   Επιπλέον, η οικονομική ισχύς των δυο μετόχων καθώς και η δέσμευσή τους για στενή συνεργασία, θα εξασφαλίσουν τη μελλοντική ανάπτυξη της Τράπεζας.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες της Tekfenbank περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ενδυνάμωση του δικτύου καταστημάτων της, ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξή της στους τομείς της τραπεζικής επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των κεφαλαιαγορών.  Επιπλέον, η Τράπεζα θα αξιοποιήσει τις σχέσεις με τους εταιρικούς πελάτες για την προώθηση στοχευμένων πωλήσεων σε ιδιώτες πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας.