Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank EFG ολοκλήρωσε την εξαγορά του 99,34% του μετοχικού κεφαλαίου της Ουκρανικής Universal Bank

H Eurobank EFG ολοκλήρωσε σήμερα την εξαγορά του 99,34% του μετοχικού κεφαλαίου της Ουκρανικής Universal Bank, μετά την έγκριση της συναλλαγής από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της Ελλάδας και της Ουκρανίας. Η Universal Bank είναι μία μεσαίου μεγέθους τράπεζα της οποίας οι δραστηριότητες εστιάζονται κυρίως στην δυτική Ουκρανία. Η Universal Bank διαθέτει ένα δίκτυο το οποίο αριθμεί 33 καταστήματα και απασχολεί συνολικά προσωπικό 520 ατόμων. Το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης του 2006 ανήλθε σε €88 εκ., ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σε €12 εκ.

Η Eurobank σκοπεύει να προχωρήσει σε άμεση  αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, καθώς και σε αλλαγή της ονομασίας της σε Eurobank EFG. Επίσης, η Eurobank σκοπεύει να εμπλουτίσει τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της Universal Bank για την κάλυψη των αναγκών των εταιρικών και ιδιωτών πελατών της. Οι ενέργειες αυτές θα υποστηρίξουν τα σχέδια του ομίλου της Eurobank για εξάπλωση στο σύνολο του γεωγραφικού χώρου της Ουκρανίας και την επίτευξη πανεθνικής κάλυψης, καθώς και την εισαγωγή του δοκιμασμένου επιχειρηματικού της μοντέλου, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη ενός κυρίαρχου τραπεζικού οργανισμού στην Ουκρανική αγορά.

Η Ουκρανία, με ένα πληθυσμό  47 εκ., είναι μία από τις πλέον υποσχόμενες αγορές της Νέας Ευρώπης, διαθέτοντας ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, ιδιαιτέρως δε στον τομέα παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η Eurobank πιστεύει πως η στρατηγική της εστίαση στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για τους πελάτες της, θα της επιτρέψει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των Ουκρανικών επιχειρήσεων και καταναλωτών και θα την οδηγήσει στο να κτίσει έναν κυρίαρχο τραπεζικό οργανισμό σε μία στρατηγική αγορά.