Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επιβεβαίωση δημοσιεύματος

Σε απάντηση επιστολής του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αναφορικά με δημοσιεύματα του οικονομικού τύπου της 27/2/2007, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. επιβεβαιώνει τη λήψη έγκρισης από την Κανονιστική και Εποπτική Επιτροπή των Τραπεζών στην Τουρκία (BankingRegulatoryandSupervisoryAgency) για την εξαγορά του 70% της Tekfenbank.  Η εν λόγω έγκριση αποτελεί ένα από τα απαιτούμενα στοιχεία για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου 2007.