Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πώληση ιδίων μετοχών

Η Τράπεζα EFGEurobankErgasiasΑ.Ε. ανακοινώνει ότι σήμερα διατέθηκαν επιτυχώς 7.451.005 ίδιες μετοχές της με τη μέθοδο του βιβλίου προσφορών σε θεσμικούς επενδυτές της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Η διάθεση ήταν ιδιαίτερα επιτυχής με ζήτηση σημαντικά μεγαλύτερη από την προσφορά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που είχε ως συνέπεια η τελική τιμή διάθεσης να διαμορφωθεί στα €29,40 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε discount 2,3% σε σύγκριση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής χθες (€30,10ανά μετοχή).

Συντονιστές διάθεσης για το εξωτερικό ήταν οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Citigroup, DeutscheBankAG., London Branch και J. P. MorganSecurities, ενώ συντονιστής διάθεσης για την Ελλάδα ήταν η EFGEurobankΧρηματιστηριακή.