Επιβεβαίωση δημοσιεύματος | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επιβεβαίωση δημοσιεύματος

Η Τράπεζα EFGEurobankErgasiasΑ.Ε. επιβεβαιώνει την εξαγορά της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της ProsperaSecuritiesADBeogradστην Σερβίααπό τονΌμιλο Eurobank EFG.