Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο Όμιλος Eurobank EFG συμφώνησε την εξαγορά της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της Prospera Securities AD Beograd στην Σερβία

Ο Όμιλος Eurobank EFGκατέληξε σε συμφωνία για την αγορά μετοχών που αντιπροσωπεύουν περίπου το 74,16% του μετοχικού κεφαλαίουτηςεταιρείαςProsperaSecuritiesADBeograd  Prospera»)στην Σερβία, μέλους του Χρηματιστηρίου του Βελιγραδίου.  Η Prospera είναι μια από τις πλέον δυναμικά ανερχόμενες χρηματιστηριακές εταιρείες στη Σερβία με έδρα το Βελιγράδι.  Η Prospera κατέλαβε την τρίτη θέση ανάμεσα στις χρηματιστηριακές εταιρείες στην Σερβία για το 2006 σε όρους όγκου συναλλαγών μετοχών με μερίδιο αγοράς 6,29%. 

Η εξαγοραζόμενη χρηματιστηριακή εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί με τη σημερινή της διοικητική μορφή και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της.  Η διοικητική ομάδα της Prospera αποτελείται από τον κ. IvanRadovic, τον κ. DejanHinic και τον κ. BojanMilosevic.

Η συμφωνία για την εξαγορά της Prospera εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου EurobankEFGγια την περαιτέρω διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στο χώρο της Κεφαλαιαγοράς εκτός Ελλάδος και εναρμονίζεται με την πολιτική της για ανάπτυξη και ισχυρή παρουσία της στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  Μέσω της Prospera, θα παρέχεται στους Έλληνες και ξένους πελάτες, θεσμικούς, επιχειρηματίες και ιδιώτες, το σύνολο των υπηρεσιών και προϊόντων κεφαλαιαγοράς που διατίθενται στην Σερβική και τη διεθνή αγορά.

Το Χρηματιστήριο της Σερβίας είναι ένα δυναμικό χρηματιστήριο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.  Ο χρηματιστηριακός δείκτης BELEXfm, για το 2006 είχε άνοδο κατά 22,7% φτάνοντας τις 2.000 μονάδες, ενώ ο δείκτης BELEX15 σημείωσε κέρδη 59% για την ίδια περίοδο, απόδοση ανώτερη της απόδοσης του δείκτη MSCIEmergingMarkets (33%) για την ίδια περίοδο.  Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη του μέσου ημερήσιου όγκου συναλλαγών ανέρχεται σε €5,2 εκατ. για το 2006, από €2,4 εκατ. για το 2005, ενώ η τρέχουσα συνολική κεφαλαιοποίηση του Σερβικού χρηματιστηρίου είναι €11 δισ.

Η ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής, υπόκειται σε εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές στην Σερβία, στην Ελλάδα και στην Ελβετία.