Οικονομικό Ημερολόγιο 2007 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οικονομικό Ημερολόγιο 2007

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2006 και Τηλεφωνική Συνδιάσκεψη

Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2007

Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενημέρωση Αναλυτών

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2007

Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων

Τρίτη, 3 Απριλίου 2007

Αποκοπή Μερίσματος

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2007

Έναρξη καταβολής μερίσματος

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2007

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2007

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2007

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2007

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2007

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2007

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2007