Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μεταβίβαση μεριδίου στην Alico AIG Life

H Alico AIG Life και η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, οι οποίες συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Alico Eurobank Α.Ε.Δ.Α.Κ, συμφώνησαν να αποκτήσει η Alico AIG Life και το μερίδιο που ανήκει σήμερα στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. Η μεταβίβαση θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήψη των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων.

H Alico AIG Life και η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, οι οποίες συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Alico Eurobank Α.Ε.Δ.Α.Κ, συμφώνησαν να αποκτήσει η Alico AIG Life και το μερίδιο που ανήκει σήμερα στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. Η μεταβίβαση θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήψη των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Όμιλος EFG Eurobank Ergasias αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων Eurobank Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων και Alico Eurobank Διαχείρισης Διαθεσίμων, ενώ η Alico Eurobank Α.Ε.Δ.Α.Κ., η οποία θα μετονομαστεί σε ALICO AIG Α.Ε.Δ.Α.Κ, συνεχίζει τη διαχείριση των παρακάτω αμοιβαίων κεφαλαίων Alico Eurobank: Διεθνές Διαθεσίμων, Ομολογιών Εσωτερικού, Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό, Ομολογιών Εξωτερικού και Διεθνές Μικτό, καθώς και των αμοιβαίων κεφαλαίων Alico: Διαθεσίμων Εσωτερικού, Διεθνές Μετοχικό Νέας Τεχνολογίας, Ελληνικό Μικτό και Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης. Όσον αφορά στο αμοιβαίο κεφάλαιο Alico Eurobank Μετοχικό Εσωτερικού θα διασπασθεί σε δύο πανομοιότυπα αμοιβαία κεφάλαια, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, έτσι ώστε ο Όμιλος της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias να αναλάβει την διαχείριση του ενεργητικού που αντιστοιχεί στους πελάτες του δικτύου του. Το ενεργητικό που αντιστοιχεί στους πελάτες των υπόλοιπων δικτύων θα συνεχίσει να το διαχειρίζεται η ίδια η ΑΕΔΑΚ. Διευκρινίζεται ότι οι επενδυτές δεν θα χρειαστεί να προβούν οι ίδιοι σε οποιαδήποτε ενέργεια και θα ενημερωθούν με δημοσιεύσεις στον τύπο που θα γίνουν σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, μετά τη λήψη της σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η απόφαση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias για την μεταβίβαση του μεριδίου της έχει ως αφετηρία την μεταβολή της στρατηγικής της στον χώρο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, όπου θα επικεντρώσει τις δραστηριότητες της στην EFG AEΔΑΚ, που ανήκει στον Όμιλό της. Με την εξαγορά του μεριδίου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias επιβεβαιώνεται το έμπρακτο ενδιαφέρον της Alico AIG Life και της μητρικής της εταιρίας AIG για την Ελληνική αγορά και υποδηλώνεται η πίστη της στον δυναμισμό και τις προοπτικές της αγοράς. Η συνεργασία των δύο εταιριών στις υπόλοιπες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει από κοινού συνεχίζεται κανονικά.