Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Κεφάλαιο Κίνησης Eurobank Εναλλάξ

Ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό, την ισχυροποίηση και τη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας έχει ο Όμιλος EurobankEFG προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και αξιόπιστο φάσμα πρωτοποριακών υπηρεσιών και προϊόντων προς την ελληνική επιχείρηση μέσα από μια νέα φιλοσοφία για τη σχέση τράπεζας και επιχείρησης.  Στόχος της στρατηγικής του Ομίλου στο χώρο της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι να λειτουργεί ως συνεργάτης και σύμβουλος  των ελληνικών επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους για ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό, ανταγωνιστικότητα και διεθνοποίηση, προσπάθεια άμεσα συνδεδεμένη με την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Το ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που ήδη παρέχει ο Όμιλος προς την ελληνική επιχείρηση διευρύνεται περαιτέρω με τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού χρηματοδοτικού εργαλείου που ανταποκρίνεται άμεσα στις νέες ανάγκες που διαμορφώνονται στο σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Το Κεφάλαιο Κίνησης Eurobank Εναλλάξ αποτελεί τη νέα εναλλακτική και ευέλικτη μορφή δανειοδότησης της επιχείρησης σε Ευρώ ή ξένο νόμισμα, με δυνατότητα επιλογής μέσα από τα πέντε βασικά νομίσματα, προσφέροντας παράλληλα ευκολία  μετατροπής όποτε και όσο συχνά επιθυμεί ο πελάτης. Επιπλέον, δίνει  τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να καλυφθούν, εφόσον το επιθυμούν, έναντι συναλλαγματικών και επιτοκιακών κινδύνων σε κάθε νόμισμα, όταν και όσο συχνά το κρίνουν απαραίτητο.

Νέο προϊόν  - Νέα Εποχή

Κεφάλαιο Κίνησης Eurobank Εναλλάξ

Πρόκειται για ένα προϊόν που συνδυάζει τη δυνατότητα της επιλογής, την ευελιξία και τη διαχείριση κινδύνων και κέρδους

·        Αποτελεί τη  νέα εναλλακτική μορφή  δανειοδότησης της επιχείρησης σε Ευρώ ή ξένο νόμισμα, με δυνατότητα επιλογής μέσα από τα πέντε βασικά νομίσματα (Euro, USD, YEN, CHF, GBP), προσφέροντας παράλληλα ευκολία  μετατροπής όποτε και όσο συχνά επιθυμεί ο πελάτης.

·        Ανταγωνιστική τιμολόγηση

·        Ευκολία εκταμίευσης του δανείου σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα επιθυμεί ο πελάτης (με ενημέρωση δύο ημερών).

·        Δυνατότητα μερικής  ή ολικής αλλαγής του νομίσματος του δανείου, χωρίς επιπλέον έξοδα, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα (με valeur δύο ημερών).

·        Συναλλαγματική προστασία, μέσω σύγχρονων προϊόντων Treasury που περιορίζουν την έκθεση της επιχείρησης  στο συναλλαγματικό κίνδυνο.

·        Κάλυψη και διαχείριση των επιτοκιακών κινδύνων σε οποιαδήποτε νόμισμα επιλέξει ο πελάτης.

Όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της EurobankEFGκ. Νικόλαος Καραμούζης, η ανάπτυξη ολόπλευρων, σταθερών και μακροχρόνιων δεσμών δημιουργικής συνεργασίας με την ελληνική επιχείρηση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής του Ομίλου. «Πιστεύουμε πως η δική μας επιτυχία εξαρτάται από την επιτυχία των ελληνικών επιχειρήσεων, από τη μεγέθυνση, την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνοποίησή τους. Είναι φανερό ότι ο περιορισμός της ελληνικής επιχειρηματικότητας θα περιορίσει και τις δυνατότητες των ελληνικών τραπεζών με αρνητικές επιπτώσεις σε όλο τον τραπεζικό τομέα».

 Σήμερα η Eurobank συνεργάζεται με πάνω από 125.000 ελληνικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες με τις οποίες διατηρεί πολύπλευρες σχέσεις συνεργασίας στο πλαίσιο των οποίων τους προσφέρει πλήρες φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες και τις εξειδικευμένες ανάγκες τους. Από το σύνολο των επιχειρήσεων αυτών, οι 7000 που χρηματοδοτεί είναι ελληνικές μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ.

Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων προς τον επιχειρηματικό τομέα ξεπερνούν τα€ 16 δισ. παρουσιάζοντας το 2006  διψήφιο ρυθμό αύξησης (20%) σε σχέση με το 2005 όταν η αγορά (συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών ομολόγων) τον Οκτώβριο αυξήθηκε κατά 16,2% σε ετήσια βάση. Σημειώνεται ότι η συνολική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων (στοιχεία Οκτωβρίου 2006) ήταν €90,4δισ.

Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην ανάγκη υποστήριξης της διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων τις οποίες ο Όμιλος υποστηρίζει ολοκληρωμένα, όπου αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 450 μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία, ο Όμιλος συνεργάζεται με  τις 400 επιχειρήσεις ενώ  όπως είναι γνωστό έχει ήδη ισχυρή παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Ευρώπης με 750 καταστήματα και 25 επιχειρηματικά κέντρα εκτός Ελλάδας σε έξι χώρες. Ενδεικτικό των διευρυμένων δυνατοτήτων εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων εκτός Ελλάδος είναι το ότι ο Όμιλος έχει δημιουργήσει εταιρείες Leasingστη Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία, έχει εξαγοράσει χρηματιστηριακές εταιρείες στη Ρουμανία και την Τουρκία ενώ παράλληλα εξετάζει την εξαγορά ή δημιουργία χρηματιστηριακών εταιρειών και εταιρειών Leasing στις άλλες χώρες που έχει παρουσία.

Σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη, οι ταχύτατες αλλαγές που συντελούνται στο οικονομικό περιβάλλον, οι νέες προκλήσεις που προκύπτουν από τον έντονο ανταγωνισμό, οι ευκαιρίες που αναδεικνύονται από το άνοιγμα νέων αγορών, οι εξελίξεις στην τεχνολογία αλλά και οι κίνδυνοι που ενυπάρχουν στην οικονομική δραστηριότητα έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα για τις επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύσσονται και να γίνονται όλο και πιο ανταγωνιστικές. Για τους ίδιους λόγους η Eurobank λειτουργεί με βάση την φιλοσοφία πως η τράπεζα οφείλει να έχει μια νέα στρατηγική προσέγγισης της ελληνικής επιχείρησης και να λειτουργεί ως σύμβουλος και συνεργάτης που υποστηρίζει με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο κ. Καραμούζης, δουλεύουμε με στόχο:

  • Nα κτίσουμε με τις ελληνικές επιχειρήσεις μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης, προστιθέμενης αξίας και ολοκληρωμένης παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
  • Να είμαστε οι στενοί σύμβουλοι της κάθε επιχείρησης στην καθημερινότητα και στα μακροπρόθεσμα σχέδιά της.
  • Να μεγαλώνουμε μαζί με επιτυχία στην Ελλάδα.
  • Nα διεθνοποιούμαστε μαζί.
  • Να συμβάλουμε ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.
  • Φιλοδοξία μας είναι να ενισχύουμε τη συνεργασία μας και, αν δεν είμαστε, να γίνουμε με τη δουλειά μας η Τράπεζα πρώτης επιλογής της ελληνικής επιχείρησης.

Η Eurobank, όπως ανέφερε ο κ. Καραμούζης, πιστεύει πως οι δυνατότητες, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι τεράστιες αλλά και οι ανάγκες τους συνεχώς εξελίσσονται και εξειδικεύονται. Για το λόγο αυτό προσαρμόζει το μοντέλο και τις υπηρεσίες της στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και ανάγκες των πελατών της ώστε να μπορεί να παίζει αποτελεσματικά το ρόλο του δυναμικού μοχλού ανάπτυξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Πιστεύει επίσης πως ο ανταγωνισμός στο τραπεζικό σύστημα θα γίνεται όλο και πιο έντονος αλλά αυτό που κρίνει την επιτυχία της τράπεζας στο δύσκολο αυτό περιβάλλον δεν είναι μόνο οι τιμές. Είναι η συνολική προστιθέμενη αξία της Τράπεζας στην επιχείρηση και η συμβολή της στην αναπτυξιακή της πορεία και την ανταγωνιστική της παρουσία.

Τις σύγχρονες αυτές ανάγκες εξυπηρετεί το μοντέλο των «BusinessCenters» που εισήγαγε για πρώτη φορά η Eurobank  στην ελληνική αγορά δημιουργώντας εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων.

Σήμερα η Τράπεζα διαθέτει  δύο Μονάδες Εξυπηρέτησης στην Αθήνα και  τη Θεσσαλονίκη για μεγάλες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών πάνω από € 25 εκατ., μια Μονάδα Ναυτιλιακών Χρηματοδοτήσεων και εξειδικευμένο Δίκτυο 39 Μονάδων Τραπεζικής Επιχειρήσεων, με παρουσία στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Τα κέντρα εξυπηρετούν αποκλειστικά τις  επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών πάνω από  € 2,5 εκ. Σήμερα, 400 έμπειρα στελέχη στην Ελλάδα υποστηρίζουν και συμβουλεύουν καθημερινά τις ελληνικές επιχειρήσεις και αποτελούν το συνδετικό κρίκο της επιχείρησης με τα στελέχη των εξειδικευμένων Διευθύνσεων και Θυγατρικών του Ομίλου με στόχο να προσφέρεται  ένα ολοκληρωμένο φάσμα σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών για κάθε ανάγκη και κάθε ιδιαιτερότητα της επιχειρηματικής δράσης.

Αντίστοιχα σήμερα στη Νέα Ευρώπη λειτουργούν 3 κέντρα μεγάλων επιχειρηματικών πελατών και 25 επιχειρηματικά κέντρα με 200 εξειδικευμένα στελέχη στη Σερβία, Βουλγαρία και Ρουμανία, ενώ αντίστοιχη δομή οργανώνεται σε Πολωνία, Ουκρανία και Τουρκία.