Πώληση Ιδίων Μετοχών 20.12.2006 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πώληση Ιδίων Μετοχών 20.12.2006

Η Τράπεζα EFGEurobankErgasiasΑ.Ε. ανακοινώνει ότι στις 19 Δεκεμβρίου 2006 ολοκληρώθηκε η πώληση δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ιδίων μετοχών της στα πλαίσια της απόκτησης της DZI Bank. Η τιμή πώλησης διαμορφώθηκε στα 26,90 ευρώ.