Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

DZI Απόκτηση Ποσοστού άνω του 90%

O όμιλος Eurobank EFG ανακοινώνει ότι κατόπιν πρόσθετων συναλλαγών με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές έχει πλέον αποκτήσει, μέσω του χρηματιστηρίου της Σόφιας, τον έλεγχο ποσοστού που ξεπερνά το 90% της βουλγαρικής DZI Bank.
Με βάση την εξέλιξη αυτή και στο πλαίσιο των νομικών και κανονιστικών διατάξεων, o όμιλος Eurobank EFG υπέβαλε σήμερα, 20 Δεκεμβρίου 2006, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Βουλγαρίας (Financial Supervision Commission - FSC) αίτηση τροποποίησης της δημόσιας πρότασής της για απόκτηση και του υπολοίπου των μετοχών της DZI Bank. Οι τροποποιήσεις αφορούν στην πρόθεση της Eurobank EFG να αποκτήσει το σύνολο (100%) των μετοχών της DZI Bank και να προχωρήσει στη διαγραφή της από το Χρηματιστήριο της Σόφιας.