Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank EFG απέκτησε τον έλεγχο της βουλγαρικής DZI Bank

Oόμιλος της EurobankEFGαπέκτησε τον έλεγχο της βουλγαρικής DZIBank, ύστερα από την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 74,26% του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω του Χρηματιστηρίου της Σόφιας, μετά από συμφωνία στην οποία είχε καταλήξει με μετόχους της τράπεζας στις 29 Σεπτεμβρίου.

Η EurobankEFGέχει καταθέσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Βουλγαρίας (FinancialSupervisionCommission- FSC) τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δημόσιας πρότασης για την απόκτηση και του υπολοίπου των μετοχών της DZIBank. Η EurobankEFG έχει ήδη παρουσία στη Βουλγαρία μέσω της θυγατρικής της BulgarianPostBank με δίκτυο άνω των 150 καταστημάτων. Σκοπός της EurobankEFG είναι να ενοποιήσει τους δύο οργανισμούς μέσα στο 2007 προκειμένου να δημιουργήσει έναν ηγετικό χρηματοπιστωτικό οργανισμό, με ενοποιημένο δίκτυο 280 καταστημάτων και συνολικό μερίδιο αγοράς της τάξεως του 10%, στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη Βουλγαρική αγορά.

Η EurobankEFGέχει παρουσία από το 1998 στη Βουλγαρία, ενώ μετά την εξαγορά της DZIBankαπασχολεί σήμερα πάνω από 3.000 υπαλλήλους και έχει επενδύσει περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ στη χώρα.