Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Προσαρμογή επιτοκίων Eurobank EFG

Η Τράπεζα EurobankEFG, μετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), προσαρμόζει τα επιτόκια της από 11/12/2006 ως ακολούθως:

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Τα επιτόκια των λογαριασμών, η απόδοση των οποίων συνδέεται με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρμόζονται αυτόματα και ισόποσα κατά 0,25%.

Τα επιτόκια των τρεχούμενων λογαριασμών και των λογαριασμών ταμιευτηρίου αναπροσαρμόζονται έως και 0,25%.

Η προσφορά από την Τράπεζα στους πελάτες των επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων διαφοροποιείται καθημερινά ανάλογα με τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Χρηματαγοράς.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Τα επιτόκια χορηγήσεων της Τράπεζας που είναι συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ αναπροσαρμόζονται ανάλογα κατά 0,25%.

Στις επιμέρους κατηγορίες χορηγήσεων :

Α.     Τα βασικά Επιτόκια χορηγήσεων για Εταιρείες και Επαγγελματίες αναπροσαρμόζονται ανάλογα κατά 0,25%.

Β.     Το βασικό Στεγαστικό Επιτόκιο της Τράπεζας αναπροσαρμόζεται ανάλογα κατά 0,25%.

         Η τιμολόγηση του προγράμματος Στεγαστικό SWISS σε Ελβετικό φράγκο με Προστασία Δόσης από Συναλλαγματικές Μεταβολές, παραμένει αμετάβλητη (από 2,90%).

Γ.      Τα επιτόκια της καταναλωτικής πίστης αναπροσαρμόζονται ανάλογα κατά 0,25%.

Δ.      Το χρεωστικό επιτόκιο των συμβάσεων παροχής πίστωσης για αγορά μετοχών (margin), της Τράπεζας και της EFGEurobank Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. αναπροσαρμόζονται ανάλογα κατά 0,25%.