Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ομολογιακό Δάνειο των Επιχειρήσεων Αττικής Α.Ε.

Παρουσίαση του Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας Επιχειρήσεις Αττικής ΑΕ πραγματοποιήθηκε σήμερα από τη διοίκηση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias και της EFG Telesis Finance. Η παρουσίαση οργανώθηκε με την ευκαιρία της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου των Επιχειρήσεων Αττικής Α.Ε. ύψους € 35 εκ. και διάρκειας τριών ετών, ανταλλάξιμου σε μετοχές της εταιρίας Γραμμές Στρίντζη Ναυτιλιακή Α.Ε. Οι Ομολογίες θα έχουν ονομαστική αξία και τιμή έκδοσης € 10.000, ετήσιο κουπόνι 3,25% και τιμή εξάσκησης του δικαιώματος της ανταλλαγής € 1.709402. Σύμβουλος Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου είναι η EFG Telesis Finance ενώ τη Διαχείριση και τη Διάθεσή του έχει αναλάβει η EFG Eurobank Ergasias. Σημειώνεται ότι το Δάνειο αυτό αποτελεί την πρώτη έκδοση ανταλλάξιμου Ομολόγου από Ελληνική εταιρία.

Παρουσίαση του Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας Επιχειρήσεις Αττικής ΑΕ πραγματοποιήθηκε σήμερα από τη διοίκηση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias και της EFG Telesis Finance. Η παρουσίαση οργανώθηκε με την ευκαιρία της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου των Επιχειρήσεων Αττικής Α.Ε. ύψους € 35 εκ. και διάρκειας τριών ετών, ανταλλάξιμου σε μετοχές της εταιρίας Γραμμές Στρίντζη Ναυτιλιακή Α.Ε. Οι Ομολογίες θα έχουν ονομαστική αξία και τιμή έκδοσης € 10.000, ετήσιο κουπόνι 3,25% και τιμή εξάσκησης του δικαιώματος της ανταλλαγής € 1.709402. Σύμβουλος Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου είναι η EFG Telesis Finance ενώ τη Διαχείριση και τη Διάθεσή του έχει αναλάβει η EFG Eurobank Ergasias. Σημειώνεται ότι το Δάνειο αυτό αποτελεί την πρώτη έκδοση ανταλλάξιμου Ομολόγου από Ελληνική εταιρία.
Την παρουσίαση του Ομίλου Επιχειρήσεων Αττικής Α.Ε. έκανε ο Πρόεδρος του Ομίλου κ. Περικλής Παναγόπουλος και την παρουσίαση των όρων της Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου στελέχη της Τράπεζας. Την παρουσίαση παρακολούθησαν στελέχη του ΧΑΑ και της Κεφαλαιαγοράς, Τραπεζών και μεγάλος αριθμός Ελλήνων Θεσμικών Επενδυτών.