Διανομή προμερίσματος €0,36 ανά μετοχή | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Διανομή προμερίσματος €0,36 ανά μετοχή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας EFGEurobankErgasiasA.E., σε σημερινή συνεδρίασή του, αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος €0,36 ανά μετοχή προς τους πλέον των 280.000 μετόχων, βάσει των καθαρών κερδών της Τράπεζας κατά την περίοδο 1.1.2006-30.09.2006. 

Δικαιούχοι για τη λήψη του προμερίσματος, θα είναι οι μέτοχοι της 30/11/2006 και η καταβολή του θα αρχίσει από την 8/12/2006. Από την 1/12/2006 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα  λήψης προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2006.

Υπενθυμίζεται ότι το προμέρισμα της χρήσης 2005, που καταβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2005, ήταν €0,30 ανά μετοχή, σε αναπροσαρμοσμένο αριθμό μετοχών, λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που μεσολάβησε με τη διανομή δυο νέων μετοχών σε κάθε 10 παλαιές.