Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέα γενιά αμοιβαίων κεφαλαίων

Νέα γενιά αμοιβαίων κεφαλαίων από την EFG Eurobank και τη Deutsche Bank
Νέα γενιά αμοιβαίων κεφαλαίων από την EFG Eurobank και τη Deutsche Bank
Νέα γενιά πρωτοποριακών επενδυτικών προϊόντων που καλύπτουν ευρύτατο φάσμα επενδυτικών επιλογών στην ελληνική και τις διεθνείς αγορές, δημιούργησε και διαθέτει στην ελληνική αγορά η Τράπεζα EFG Eurobank. Σε πρώτη φάση, έχει δημιουργηθεί μια οικογένεια έξι νέων αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία θα διαχειρίζεται η EFG ΑΕΔΑΚ σε συνεργασία με την Deutsche Bank. Τα νέα αυτά αμοιβαία κεφάλαια, που είναι και τα πρώτα προϊόντα της συνεργασίας της Τράπεζας EFG Eurobank με το γερμανικό τραπεζικό όμιλο στον τομέα της προσφοράς νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων στους έλληνες επενδυτές και αποταμιευτές, χαρακτηρίζονται από μια πρωτοποριακή προσέγγιση στη διαχείριση ενώ για πρώτη φορά εισάγεται ο θεσμός της επένδυσης χωρίς έξοδα. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει προμήθεια εισόδου για τον επενδυτή που επιθυμεί να επενδύσει σε αυτά ή να μετακινηθεί από ένα αμοιβαίο σε άλλο. Επίσης, ο μεριδιούχος δεν επιβαρύνεται ούτε με προμήθεια εξαγοράς αν ρευστοποιήσει την επένδυσή του μετά την παρέλευση διετίας.Την παρουσίαση των νέων αμοιβαίων κεφαλαίων έκαναν, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Νανόπουλος, ο Πρόεδρος της EFG AΕΔΑΚ και Γενικός Διευθυντής Retail Banking της EFG Eurobank κ. Βύρων Μπαλλής, ο καθηγητής του πανεπιστημίου Πειραιώς και του INSEAD κ. Σπύρος Μακρυδάκης, η κα Ines Wilkens, ανώτατο στέλεχος της DWS, εταιρίας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων της Deutsche Bank και ο κ.'Αρης Ξενόφος Γενικός Διευθυντής της EFG ΑΕΔΑΚ. Από το σύνολο των νέων αμοιβαίων κεφαλαίων, δύο προσανατολίζονται στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, δύο στη διεθνή χρηματιστηριακή αγορά, ένα στην εγχώρια αγορά ομολόγων και το τελευταίο χαρακτηρίζεται από μια διασπορά τοποθετήσεων σε όλες τις αγορές αυτές μαζί. Σε ότι αφορά στην Ελλάδα, η διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων γίνεται από την EFG ΑΕΔΑΚ σε συνεργασία με ομάδα καθηγητών και ερευνητών με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Σπ. Μακρυδάκη η οποία έχει αναπτύξει μαθηματικά μοντέλα διαχείρισης με βάση σειρά ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων, αναδεικνύοντας έτσι μετοχές που αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές αξίες της ελληνικής οικονομίας. Αντίστοιχα, την διαχείριση των επενδύσεων που κατευθύνονται στις διεθνείς αγορές έχει η Deutsche Bank μέσω της Deutsche Asset Management Europe (DAM) που έχει ηγετική θέση στην ευρωπαϊκή αγορά ως διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων συνολικού ύψους 158, 8 δισ. ευρώ και παρουσία σε όλες τις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς αγορές. Η επιλογή και η συγκρότηση των επενδυτικών αυτών προϊόντων έγινε με βάση σειρά κριτηρίων καθώς και μετά από μελέτη των εξελίξεων και τάσεων στην ελληνική και τις διεθνείς αγορές όπως:
  • η ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη Ευρώ που θα επιφέρει μεγάλη μείωση των επιτοκίων καταθέσεων
  • η αναγκαιότητα προσφοράς και στους έλληνες επενδυτές νέων μορφών επένδυσης που, να προσφέρουν μεγαλύτερες αποδόσεις με περιορισμένο ρίσκο,
  • η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής που, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές, έχουν οδηγήσει στη δημιουργία προηγμένων μοντέλων στη διαχείριση των επενδύσεων,
  • η στροφή που παρατηρείται σε μετοχικά επενδυτικά εργαλεία, το έντονο ενδιαφέρον για τους σύγχρονους κλάδους της οικονομίας και τις νέες αγορές,
  • η παροχή εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών σε ένα ευρύ πεδίο που καλύπτει συγχρόνως την εθνική αλλά και τις διεθνείς αγορές,
  • η ανάγκη των επενδυτών να εμπιστευτούν εξειδικευμένους οργανισμούς για υπεύθυνη διαχείριση των χρημάτων τους με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους. Eurobank VALUE INDEX: Πρόκειται για μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο εσωτερικού, το οποίο διαφοροποιείται έναντι των υπολοίπων μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων της αγοράς στην εφαρμογή ενός συγκεκριμένου μοντέλου διαχείρισης που συνδυάζει την επιστημονική μεθοδολογία με την εμπειρική γνώση της χρηματιστηριακής αγοράς. Η επιλογή των μετοχικών τίτλων δεν περιορίζεται σε μία ή δύο μεταβλητές, αλλά σε ένα πλήθος από ποιοτικούς δείκτες, οι οποίοι, σε καθημερινή βάση, προσφέρουν στο διαχειριστή τις αναγκαίες πληροφορίες για τις μετοχές των εταιρειών που διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ και ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά. 2. Eurobank GENESIS Πρόκειται για μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο εσωτερικού το οποίο επενδύει σε νέες, μικρές, δυναμικές και ανερχόμενες επιχειρήσεις που διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α και σύντομα στην ΝΕ.Χ.Α και οι οποίες δραστηριοποιούνται σε δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας Επίσης, θα εξετάζει και θα επιλέγει και μετοχές νεοεισερχόμενων εταιριών. 3. Eurobank GLOBAL TOP 50 Πρόκειται για μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο εξωτερικού το οποίο επενδύει στις 50 μεγαλύτερες και πιο αξιόλογες εταιρείες σε διεθνές επίπεδο με συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια (διοίκηση, θέση στο κλάδο, οικονομικά μεγέθη, τεχνικές στην παραγωγή, προϊόν). Οι εταιρείες αυτές παρακολουθούν τα πέντε "megatrends" του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος που είναι η πληθυσμιακή αύξηση, η ενέργεια, οι επικοινωνίες, το βιοτικό επίπεδο και η γήρανση του πληθυσμού. Το αμοιβαίο αυτό κεφάλαιο που διατίθεται από την Deutsche Bank στη γερμανική αλλά και άλλες διεθνείς αγορές, έχει ήδη σημειώσει μεγάλη επιτυχία και σήμερα διαχειρίζεται 4,5 δισ. ευρώ έχοντας επιτύχει από τον Ιανουάριο 1997 έως σήμερα απόδοση της τάξης του 116%. 4. Eurobank NEW MARKET WORLD Πρόκειται για πρωτοποριακό για την ελληνική αγορά εξειδικευμένο μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο εξωτερικού το οποίο επενδύει στις νέες χρηματιστηριακές αγορές της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Στις αγορές αυτές οι επενδύσεις κατευθύνονται σε νέες δυναμικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τεχνολογίες αιχμής όπως το Internet, η πληροφορική, η βιολογία-ιατρική και οι υπηρεσίες με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και αποτελεσμάτων.5. Eurobank ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ Πρόκειται για μικτό αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο χαρακτηρίζεται από τη διασπορά των διαθεσίμων κεφαλαίων του σε αξίες διαπραγματεύσιμες στις αγορές κεφαλαίου και χρήματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
    6. Eurobank BOND FUND Πρόκειται για ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο εσωτερικού το οποίο επενδύει κυρίως σε ομολογίες μεσομακροπρόθεσμου ορίζοντα και δευτερευόντως σε μέσα χρηματαγοράς. Απευθύνεται στους επενδυτές που επιθυμούν να συνδυάζουν ασφάλεια με ικανοποιητικές αποδόσεις.
  •