Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έκδοση ομολογιακού δανείου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολογιακού δανείου 500 εκατ. ευρώ από την EFG Hellas, που εδρεύει στο Λονδίνο και ανήκει εξ ολοκλήρου στην τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. H ομολογία, πενταετούς διαρκείας, εκδόθηκε με κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το τρίμηνο Euribor πλέον 0.35%. Διετέθη αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές, κυρίως Ευρωπαϊκών χωρών και δευτερευόντως της Aπω Ανατολής.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολογιακού δανείου 500 εκατ. ευρώ από την EFG Hellas, που εδρεύει στο Λονδίνο και ανήκει εξ ολοκλήρου στην τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. H ομολογία, πενταετούς διαρκείας, εκδόθηκε με κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το τρίμηνο Euribor πλέον 0.35%. Διετέθη αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές, κυρίως Ευρωπαϊκών χωρών και δευτερευόντως της Aπω Ανατολής.
Κύριοι Ανάδοχοι ήταν η Deutsche Bank, η CSFB και η Merrill Lynch.
Το προϊόν του ομολογιακού δανείου διευρύνει τη βάση ρευστότητας της Τράπεζας με μέσο-μακροπρόθεσμα κεφάλαια.