Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμβαση δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), συνολικού ύψους €50 εκατομμυρίων

Η Τράπεζα EurobankEFGυπέγραψε σήμερα (Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2006) σύμβαση δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), συνολικού ύψους €50 εκατομμυρίων, για τη συγχρηματοδότηση έργων υποδομής των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) σε όλη την Ελλάδα.

Σκοπός του δανείου είναι η διασφάλιση κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν για τη δανειοδότηση από πόρους της ΕΤΕπ και της Eurobank, έργων υποδομής Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμων, Κοινοτήτων, Νομαρχιών).  Ειδικότερα, προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν έργα οδοποιίας και γενικότερα υποδομής μεταφορών, έργα κοινωνικής, αθλητικής και τουριστικής υποδομής, ύδρευσης & αποχέτευσης, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, διοικητικών δημοτικών και νομαρχιακών κτιρίων, περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, αστικής ανάπτυξης κ.λ.π.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι το θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης που έχει ως σκοπό τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που συμβάλλουν στην ισόρροπη ανάπτυξη και στην οικονομική και κοινωνική συνοχή των κρατών μελών της Ε.Ε.

.

Η Eurobankείναι η πρώτη ελληνική τράπεζα με την οποία συμβάλλεται η ΕΤΕπ για χρηματοδότηση υποδομών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εντάσσεται στη γενικότερη δραστηριοποίηση της Eurobankστο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα έχει δημιουργήσει ειδική «Διεύθυνση Σχέσεων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση» με στελέχη μεγάλης εμπειρίας και εξειδικευμένης γνώσης, και προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, όπως δάνεια, leasing, ταμειακή διαχείριση, μισθοδοσία, αυτοματοποίηση εισπράξεων και πληρωμών, υποστήριξη αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας και συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα.

Με ιδιαίτερα συμφέροντες όρους, ταχύτητα και ευελιξία, η Eurobank μπορεί να υποστηρίξει εξατομικευμένα τον κάθε ΟΤΑ στην αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών και λοιπών συναφών αναγκών του και στην αξιοποίηση σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων.

 

Φωτογραφικό Στιγμιότυπο

Διακρίνονται από τα αριστερά προς τα δεξιά οι κ.κ.:

 

· Φωκίων Καραβίας, Eurobank EFG - Γενικός Διευθυντής Global Markets

· Γιώργος Μαρίνος, Eurobank EFG - Γενικός.Διευθυντής Corporate Banking

· Κική Τσίγκου, ΕΤΕπ - Διευθύντρια Χορηγήσεων Νοτιοανατολικής Ευρώπης

· Gernaldo Genuardi, ΕΤΕπ - Αντιπρόεδρος

· Thomas Hackett, ΕΤΕπ - Γενικός Διευθυντής

· Αλέκος Κρητικός, Eurobank EFG - Διευθυντής Σχέσεων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.