Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank EFG προσαρμόζει τα επιτόκια της από 9/10/2006

Η Τράπεζα EurobankEFG, μετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), προσαρμόζει τα επιτόκια της από 9/10/2006 ως ακολούθως:

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Τα επιτόκια των λογαριασμών, η απόδοση των οποίων συνδέεται με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρμόζονται αυτόματα και ισόποσα κατά 0,25%.

Τα επιτόκια των τρεχούμενων λογαριασμών και των λογαριασμών ταμιευτηρίου αναπροσαρμόζονται από 0,10% έως και 0,30%.

Τέλος, τα επιτόκια των λογαριασμών καταθέσεων προθεσμίας συνδέονται με τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής χρηματαγοράς και αναπροσαρμόζονται καθημερινά.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Τα επιτόκια χορηγήσεων της Τράπεζας που είναι συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ αναπροσαρμόζονται ανάλογα κατά 0,25%.

Στις επιμέρους κατηγορίες χορηγήσεων :

Α.     Τα βασικά Επιτόκια χορηγήσεων για Εταιρείες και Επαγγελματίες αναπροσαρμόζονται ανάλογα κατά 0,25%.

Β.     Το βασικό Στεγαστικό Επιτόκιο της Τράπεζας αναπροσαρμόζεται ανάλογα κατά 0,25%.

         Η τιμολόγηση του προγράμματος Στεγαστικό SWISS σε Ελβετικό φράγκο με Προστασία Δόσης από Συναλλαγματικές Μεταβολές, παραμένει αμετάβλητη (από 2,90%).

Γ.      Τα επιτόκια της καταναλωτικής πίστης αναπροσαρμόζονται ανάλογα κατά 0,25%.

Το επιτόκιο της πιστωτικής κάρτας “Euroline” αναπροσαρμόζεται κατά 0,50%.

Το επιτόκιο του προγράμματος συγκέντρωσης και εξόφλησης οφειλών «Εν τάξει» παραμένει αμετάβλητο.-

Δ.      Το χρεωστικό επιτόκιο των συμβάσεων παροχής πίστωσης για αγορά μετοχών (margin), της Τράπεζας και της EFGEurobank Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. αναπροσαρμόζονται ανάλογα κατά 0,25%.