Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank EFG προτίθεται να προχωρήσει σε τιτλοποίηση μέρους του χαρτοφυλακίου δανείων και πιστώσεων μικρών επιχειρήσεων

Η Τράπεζα EFGEurobankErgasias προτίθεται να προχωρήσει σε τιτλοποίηση μέρους του χαρτοφυλακίου δανείων και πιστώσεων μικρών επιχειρήσεων.  Σύμβουλοι θα είναι οι DeutscheBank και EFGTelesisFinance, οι οποίες από κοινού με την MerrillLynchInternational θα διαθέσουν τους τίτλους.  Στα πλαίσια της έκδοσης θα πραγματοποιηθεί σειρά παρουσιάσεων σε επιλεγμένους επενδυτικούς οίκους του εξωτερικού, που θα ξεκινήσει την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου.

Το προϊόν της νέας τιτλοποίησης θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη μέρους του διευρυνόμενου χρηματοδοτικού προγράμματος της Τράπεζας.  Από το συνολικό ποσό της έκδοσης ύψους €2.250 εκατ., ποσό €1.750 εκατ. αναμένεται να αξιολογηθεί με ΑΑΑ / Αaa, ποσό €150 εκατ. με A/A1, ποσό €125 εκατ. με BBB/Baa1, και ποσό €225 εκατ. με BB/Ba2 από τους πιστοληπτικούς οίκους S&Pκαι Moodys.  Η διάθεση των τίτλων αναμένεται να ολοκληρωθεί την εβδομάδα 16-20 Οκτωβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου δανείων και πιστώσεων προς μικρές επιχειρήσεις από Ελληνική Τράπεζα .

Υπενθυμίζεται ότι η EurobankEFG έχει προβεί συνολικά σε τέσσερις ακόμη τιτλοποιήσεις εκ των οποίων τρεις αφορούν το χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων συνολικού ύψους €2.500 εκατ. και μία το χαρτοφυλάκιο πιστωτικών καρτών ύψους €750 εκατ., οι οποίες έτυχαν ευρείας αποδοχής από ξένους θεσμικούς επενδυτές.