Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μείωση επιτοκίων

Μείωση επιτοκίων από την EFG Eurobank
Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην αγορά, η Τράπεζα EFG Eurobank προχωρά από την Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2000, σε μείωση επιτοκίων σε καταθέσεις και χορηγήσεις.Επιτόκιο Καταθέσεων: 7% (από 7,50%)Στεγαστικό Επιτόκιο Bonus Κυμαινόμενο: 11,25% (από11,50%)Βασικό Επιτόκιο Επιχειρηματικών Χορηγήσεων: 11,75% (από12%)
Βασικό Επιτόκιο Επαγγελματικής Πίστης: 13,50% (από14%)