Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank EFG αγοράζει την Universal Bank στην Ουκρανία

Η Eurobank EFG κατέληξε σε συμφωνία με τους ιδιώτες μετόχους της Universal Bank στην Ουκρανία για την αγορά μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 99,34% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.  Η Universal Bank είναι μια μεσαίου μεγέθους τράπεζα με έδρα στην πόλη Lviv και οι δραστηριότητές της επικεντρώνονται στην δυτική Ουκρανία και το Κίεβο.  Διαθέτει δίκτυο 32 καταστημάτων και προσωπικό περίπου 480 ατόμων.  Στο τέλος του 2005 η Universal Bank είχε μετοχικό κεφάλαιο $16,5 εκατομμύρια και συνολικό ενεργητικό $79 εκατομμύρια με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (IFRS).  H τράπεζα συνδέεται με το Universal Investment Group, που δραστηριοποιείται στις ασφάλειες, στη διανομή καυσίμων, στο χώρο των τροφίμων, στις κατασκευές και στην κτηματαγορά.
Η Universal Bank χρησιμοποιεί ποικιλία δικτύων διανομής και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων λιανικής και επιχειρηματικής τραπεζικής, που περιλαμβάνουν προϊόντα καταναλωτικής πίστης όπως δάνεια για αγορά αυτοκινήτων, πιστωτικές κάρτες, προϊόντα στεγαστικής πίστης, ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα, καταθέσεις, υπηρεσίες κίνησης κεφαλαίων και συναλλάγματος, χρηματιστηριακές υπηρεσίες προς ιδιώτες.  Επίσης, παρέχονται δάνεια προς επιχειρήσεις, υπηρεσίες factoring, μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις και υπηρεσίες θεματοφυλακής σε θεσμικούς επενδυτές.
Η Eurobank EFG θεωρεί ότι η Ουκρανία, με πληθυσμό περίπου 47 εκατομμύρια κατοίκους, θα παρουσιάσει μεσοπρόθεσμα υψηλούς δείκτες οικονομικής ανάπτυξης.  Οι τρέχοντες χαμηλοί δείκτες διείσδυσης τραπεζικών προϊόντων και κυρίως δανεισμού των νοικοκυριών, δημιουργούν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για το τραπεζικό σύστημα της χώρας, το οποίο ήδη εμφανίζει έναν από τους πιο γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης στην ανατολική Ευρώπη.  H Eurobank EFG πιστεύει ότι η αγορά της Universal Bank της εξασφαλίζει την είσοδό της σε μια ελκυστική αγορά και προτίθεται να επεκτείνει την παρουσία της ώστε να επιτύχει δυναμική κάλυψη σε ολόκληρη την Ουκρανία, οικοδομώντας μία ηγετική τράπεζα στην Ουκρανική αγορά.
Η αγορά της Universal Bank στην Ουκρανία ακολουθεί την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων στην Πολωνία και την αγορά της Tekfenbank στην Τουρκία νωρίτερα φέτος και είναι συνεπής προς την ανακοινωθείσα στρατηγική του Ομίλου Eurobank EFG για επέκταση των δραστηριοτήτων του στις πιο σημαντικές αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  Επιπρόσθετα, η εξαγορά της Universal Bank είναι συνεπής προς την πρακτική της Eurobank EFG, να εισέρχεται σε νέες χώρες με επιλεκτικές επενδύσεις που στόχο έχουν τη δημιουργία μετοχικής αξίας μέσω οργανικής ανάπτυξης η οποία επιτυγχάνεται με την προσφορά εξαιρετικής ποιότητας εργασιών.
Η ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής, υπόκειται σε εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές στην Ουκρανία, στην Ελλάδα και στην Ελβετία, οι οποίες αναμένεται να ληφθούν εντός του τελευταίου τριμήνου του 2006.