Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Deutsche Bank

H Deutsche Bank αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής της στην Τράπεζα ΕργασίαςΗ Deutsche Bank AG αύξησε σήμερα το ποσοστό συμμετοχής της στην Τράπεζα Εργασίας στο 9,99%, με την εξαγορά από την EFG Consolidated Holdings SA., επιπλέον ποσοστού 4,99% έναντι του ποσού των 203 εκ. Ευρώ. Τον Ιούνιο 1999, η Deutsche Bank είχε αποκτήσει ποσοστό 5% της Τράπεζας Εργασίας. Με την αύξηση του ποσοστού που πραγματοποιήθηκε σήμερα, η Deutsche Bank υπογράμμισε το στρατηγικό της ενδιαφέρον και ενίσχυσε την παρουσία της στην ελληνική χρηματοπιστωτική αγορά.

H Deutsche Bank αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής της στην Τράπεζα Εργασίας
Η Deutsche Bank AG αύξησε σήμερα το ποσοστό συμμετοχής της στην Τράπεζα Εργασίας στο 9,99%, με την εξαγορά από την EFG Consolidated Holdings SA., επιπλέον ποσοστού 4,99% έναντι του ποσού των 203 εκ. Ευρώ. Τον Ιούνιο 1999, η Deutsche Bank είχε αποκτήσει ποσοστό 5% της Τράπεζας Εργασίας. Με την αύξηση του ποσοστού που πραγματοποιήθηκε σήμερα, η Deutsche Bank υπογράμμισε το στρατηγικό της ενδιαφέρον και ενίσχυσε την παρουσία της στην ελληνική χρηματοπιστωτική αγορά.Στην Ελλάδα, η Deutsche Bank έχει ήδη συνάψει στρατηγική συνεργασία με την EFG Eurobank και συμμετέχει με ποσοστό 9,97% στο μετοχικό της κεφάλαιο. Η EFG Consolidated Holdings SA είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Τράπεζας Εργασίας και της EFG Eurobank. Η EFG Eurobank και η Τράπεζα Εργασίας έχουν ήδη συμφωνήσει να ξεκινήσουν τη διαδικασία συγχώνευσης.Η Τράπεζα Εργασίας είναι μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα με συνολικό ενεργητικό εκτιμώμενου ύψους 6.645 εκ.. ευρώ στο τέλος του 1999. Απασχολεί 2.830 εργαζόμενους και διαθέτει δίκτυο 135 καταστημάτων. Η Τράπεζα Εργασίας δραστηριοποιείται έντονα στους τομείς του retail banking, της διαχείρισης διαθεσίμων πελατών και του wholesale banking και διαθέτει ευρεία πελατειακή βάση. Στον τομέα του corporate banking, η τράπεζα επικεντρώνει τη δραστηριότητά της στο χώρο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της Deutsche Bank στην Τράπεζα Εργασίας θα ενισχύσει έτσι τη συνεργασία της με την EFG Eurobank.
Μετά τη ολοκλήρωση της συγχώνευσης της EFG Eurobank με την Τράπεζας Εργασίας, η νέα τράπεζα θα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ιδιωτικός τραπεζικός όμιλος στην Ελλάδα.