Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ - Αγορά οριζοντίων ιδιοκτησιών κτιριακού συγκροτήματος

Στην αγορά 3 κτιρίων και θέσεων στάθμευσης, συνολικής δομημένης επιφάνειας 12.219 τετραγωνικών μέτρων προχώρησε η Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας και περαιτέρω διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων της.
Πρόκειται για   τρία κτίρια (ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες)  και θέσεις στάθμευσης (οριζόντιες ιδιοκτησίες)    κτιριακού συγκροτήματος ,   με πολεοδομική χρήση γραφείων και συνεδριακού κέντρου, το οποίο βρίσκεται επί των οδών Ιωλκού, Φιλικής Εταιρείας, Σινιοσόγλου και Παναγούλη, στη Ν. Ιωνία Αττικής. Το  συνολικό τίμημα της αγοράς των οριζοντίων αυτών ιδιοκτησιών  καθορίστηκε στα 27 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που διενήργησε το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) η συνολική εκτιμηθείσα αξία των ακινήτων αυτών ανέρχεται στην παρούσα κατάσταση σε 27,35 εκατ. ευρώ . 
Από τα κτίρια αυτά, το πρώτο  είναι μισθωμένο από εταιρεία πληροφορικής με ηγετική θέση στο χώρο, το δεύτερο πρόκειται να μισθωθεί από εταιρείες του Ομίλου Eurobank EFG ενώ η Eurobank Properties A.E.E.A.Π. βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την εκμίσθωση του τρίτου  σε γνωστή εταιρεία εστίασης. Οι συμβάσεις μίσθωσης για τα δύο τελευταία κτίρια  εκτιμάται ότι θα υπογραφούν  σε σύντομο χρονικό διάστημα από την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοράς τους οπότε και η Εταιρεία θα προχωρήσει σε σχετική ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό.  
Όπως δήλωσε ο κ. Αριστοτέλης Καρυτινός, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., καθώς και μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της εταιρείας, «η παρούσα επένδυση της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ, συνολικού τιμήματος  27 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από μέρος των κεφαλαίων που αντλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά που διενεργήθηκε στo πλαίσιo της εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αξίζει να σημειώσουμε ότι, μετά την παρούσα επένδυση και αυτή στο ακίνητο του Μοσχάτου, η Εταιρεία κατάφερε να αξιοποιήσει σχεδόν τα μισά από τα διαθέσιμα προς επενδύσεις αντληθέντα κεφάλαια σε διάστημα τριών μηνών από την ολοκλήρωση της εισαγωγής των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.   Η στρατηγική μας για τη μελλοντική ανάπτυξή της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ εστιάζεται στην αγορά χώρων γραφείων, καταστημάτων, αποθηκευτικών και βιομηχανικών χώρων σε περιοχές  υψηλής εμπορικότητας και προβολής, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες τόσο της κεφαλαιαγοράς όσο και της αγοράς ακινήτων».