Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μείωση επιτοκίων στα στεγαστικά προγράμματα σταθερού επιτοκίου

Η EFG Eurobank Ergasias προχωρά σε μείωση επιτοκίων στα στεγαστικά προγράμματα σταθερού επιτοκίου, τα οποία ακολουθούν τις μεταβολές της ευρωπαϊκής χρηματαγοράς, καθώς και σε μείωση επιτοκίων ταμιευτηρίου, τα οποία προσαρμόζονται σε ανάλογες κινήσεις της ελληνικής τραπεζικής αγοράς.
Η EFG Eurobank Ergasias προχωρά σε μείωση επιτοκίων στα στεγαστικά προγράμματα σταθερού επιτοκίου, τα οποία ακολουθούν τις μεταβολές της ευρωπαϊκής χρηματαγοράς, καθώς και σε μείωση επιτοκίων ταμιευτηρίου, τα οποία προσαρμόζονται σε ανάλογες κινήσεις της ελληνικής τραπεζικής αγοράς.
Συγκεκριμένα:
  • Τα επιτόκια για στεγαστικά προγράμματα σταθερού επιτοκίου μειώνονται κατά 0,25 της μονάδας και διαμορφώνονται ως εξής:Στεγαστικό πρόγραμμα με σταθερό επιτόκιο για 3 έτη: 6,25%Στεγαστικό πρόγραμμα με σταθερό επιτόκιο για 5 έτη: 6,45%
    Στεγαστικό πρόγραμμα με σταθερό επιτόκιο για 10 έτη: 6,95%

  • Το επιτόκιο του Απλού Ταμιευτηρίου παραμένει αμετάβλητο στην κατηγορία μέχρι 3.000 ευρώ, μειώνεται κατά 0,25 της μονάδας στις επόμενες κλίμακες και ανέρχεται έως 1,50%.
  • Το επιτόκιο του Νέου Ταμιευτηρίου, παραμένει αμετάβλητο στην κατηγορία καταθέσεων έως 9.000 ευρώ, ενώ μειώνεται κατά 0,25 της μονάδας στην επόμενη κατηγορία. Τα επιτόκια του Νέου Ταμιευτηρίου διαμορφώνονται από 1,25% έως 2,50%.
  •