Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τρία νέα προϊόντα προστίθενται στη σειρά Eurostructures

Τρία νέα προϊόντα προστίθενται στη σειρά των σύγχρονων επενδυτικών προϊόντων Eurostructures του Private Banking της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, που προσφέρουν 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη και δυνατότητες υψηλών αποδόσεων.
Τρία νέα προϊόντα προστίθενται στη σειρά των σύγχρονων επενδυτικών προϊόντων Eurostructures του Private Banking της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, που προσφέρουν 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη και δυνατότητες υψηλών αποδόσεων.
Πρόκειται για δύο προϊόντα σε Ευρώ κι ένα σε Δολάριο Η.Π.Α που διατίθενται στους επενδυτές από τις 25 – 28 Ιουνίου 2002 και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
  • Global Ranges (II & III): Είναι μια επένδυση έξη μηνών σε Ευρώ ή σε Δολάριο ΗΠΑ, με ελάχιστο ποσό συμμετοχής 10.000 EUR ή USD αντίστοιχα. H μέγιστη απόδοση του προϊόντος είναι 7% ετησιοποιημένη για την επένδυση σε Ευρώ, 4% ετησιοποιημένη για την επένδυση σε Δολάριο και εξαρτάται από τις διακυμάνσεις 5 υποκείμενων αξιών EUR/USD, EUR/GBP, 3M Euribor, Χρυσός, Πετρέλαιο.
  • Index Shark Fin: Είναι μια επένδυση δώδεκα μηνών σε Eυρώ, με ελάχιστο ποσό συμμετοχής EUR 10.000. Η απόδοση της επένδυσης είναι συνδεδεμένη με την ενδεχόμενη άνοδο των χρηματιστηριακών δεικτών Euro Stoxx 50 και S&P 500. Προσφέρει ελάχιστη εγγυημένη απόδοση στη λήξη 1,5% και μέγιστη δυνατή απόδοση 19,99%.Τα νέα προϊόντα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας από τις Μονάδες Private Banking καθώς και στα 304 καταστήματα Eurobank και Ergasias σε όλη την Ελλάδα.
  •