Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τιτλοποίηση

Η Τράπεζα EurobankEFG προτίθεται να προχωρήσει σε τιτλοποίηση μέρους του χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων με συμβούλους τις CitigroupGlobalMarketsLtd, MorganStanley & CoInternationalLtd και EFGTelesisFinance.

Στα πλαίσια της έκδοσης θα πραγματοποιηθεί σειρά παρουσιάσεων σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές και επενδυτικούς οίκους του εξωτερικού.

Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank έχει προβεί σε δύο ακόμη  τιτλοποιήσεις  μέρους των στεγαστικών δανείων της, ύψους €750 εκατ. εκάστη, οι οποίες έτυχαν ευρείας αποδοχής από ξένους θεσμικούς επενδυτές.