Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέα Χαμηλότοκα Δάνεια από την Eurobank, για την Κεφαλονιά, την Ζάκυνθο και την Ιθάκη (τοπικός τύπος)

Η EurobankEFG εγκαινιάζει ένα νέο Πρόγραμμα δανειοδοτήσεων για τους επαγγελματίες των Νομών Κεφαλληνίας (Κεφαλονιά-Ιθάκη) και Ζακύνθου, προσφέροντας Νέα Χαμηλότοκα Δάνειαμε πιο συμφέροντες όρους αποπληρωμής, στους επαγγελματίες των δύο Νομών από τις 12 Μαίου 2006.

Η εφαρμογή του Προγράμματος αποτελεί έμπρακτη στήριξη των επιχειρηματιών των παραπάνω νομών μετά από τις πρόσφατες ζημιές που υπέστησαν για την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Επαγγελματίες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μέχρι 2.500.000€, και ισχύει για αιτήσεις Δανείων που θα υποβληθούν στα καταστήματα Eurobank Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, μέχρι τις 30/6/2006.

Σύμφωνα με τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος, προσφέρεται Προνομιακό Επιτόκιο, και δωρεάν ασφάλεια ζωής, για όλα τα προϊόντα. 

Διάρκεια: για κεφάλαια κίνησης και για επαγγελματικό εξοπλισμό μέχρι 20 χρόνια, και για επαγγελματική στέγη μέχρι 25 χρόνια.

Τρόπος αποπληρωμής: Παρέχεται δυνατότητα περιόδου χάριτος, είτε στην πληρωμή τόκων και κεφαλαίου, είτε στην πληρωμή κεφαλαίου με καταβολή μόνο τόκων.

Προϊόντα: Ανοιχτό Επαγγελματικό, Δάνεια Επαγγελματικής Στέγης και Εξοπλισμού, Χρηματοδότηση Επιταγών, Leasing. 

Οι επαγγελματίες της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς μπορούν να απευθύνονται στον Επαγγελματικό Σύμβουλο Eurobank για περισσότερες πληροφορίες.