Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ.

Με απόλυτη επιτυχία, παρά την γενικότερη δυσμενή συγκυρία στην εγχώρια κεφαλαιαγορά, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 1999, η αύξηση κεφαλαίου της εταιρίας "ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ.".

Με απόλυτη επιτυχία, παρά την γενικότερη δυσμενή συγκυρία στην εγχώρια κεφαλαιαγορά, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 1999, η αύξηση κεφαλαίου της εταιρίας "ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ.".
Η αύξηση κεφαλαίου κατά 53,22 δισ. δρχ. με καταβολή μετρητών, καλύφθηκε πλήρως από τους παλαιούς μετόχους, ιδιώτες και θεσμικούς. Μετά την αύξηση τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας υπερβαίνουν τα 65 δισ. δρχ. Τα νέα διαθέσιμα κεφάλαια θα τοποθετηθούν επιλεκτικά κυρίως σε εγχώριες μετοχικές αξίες.
Οι νέες μετοχές που προέρχονται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα είναι σε αύλη μορφή και θα πιστωθούν στις μερίδες που τηρούν οι μέτοχοι στο Σύστημα Αυλων Τίτλων με βάση τα στοιχεία που δήλωσαν κατά την άσκηση του δικαιώματός τους. Η ημερομηνία πίστωσης των μετοχών και η έναρξη της διαπραγμάτευσής τους στο ΧΑΑ θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση δια του Τύπου. ΤΟ ΔΣ της "ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Χ.Χ." ευχαριστεί τους μετόχους της εταιρίας για τη συμμετοχή τους στην αύξηση και τους διαβεβαιώνει οτι θα ανταποκριθεί στην εμπιστοσύνη τους υλοποιώντας με επιτυχία τους στόχους της αύξησης.