Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank αγοράζει το 70% της Tekfenbank.

 

 

 

Οι όμιλοι EurobankEFG και Tekfen ανακοινώνουν στρατηγική συμμαχία στην Tekfenbank.

Η EurobankEFG αγοράζει το 70% της Tekfenbank.

 

Η Τράπεζα EFGEurobankErgasias Α.Ε. (EurobankEFG) και η TekfenHolding(TekfenGroup) συμφώνησαν σήμερα να ενώσουν τις δυνάμεις τους στην Τουρκική αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Όπως προβλέπει η συμφωνία, η EurobankEFG θα αγοράσει από την εταιρεία συμμετοχών της TekfenGroup το 70% της Tekfenbank συμπεριλαμβανομένης της 100% θυγατρικής της, TekfenLeasing (μαζί η «Τράπεζα»). Η TekfenGroupπαραμένει στρατηγικός επενδυτής στην Tekfenbank κατέχοντας σχεδόν όλες τις υπόλοιπες μετοχές στην Τράπεζα Το τίμημα της εξαγοράς αντιστοιχεί σε συνολική αξία της Tekfenbank της τάξεως των 260 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ εκτιμάται ότι η καθαρή θέση της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 80 εκατομμύρια δολάρια κατά την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών. Η συμφωνία προβλέπει ότι η Tekfenbank θα εξαγοράσει το σύνολο της EFGIstanbulSecurities, σημερινής θυγατρικής της EurobankEFG. Η συμφωνία τελεί υπό την έγκριση όλων των αρμοδίων αρχών και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο 3ο τρίμηνο του 2006.

Η Tekfenbankπροσφέρει ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Τουρκία. Η Τράπεζα διαθέτει ένα αποτελεσματικό και επιλεκτικό δίκτυο καταστημάτων που καλύπτει τις πλέον εύπορες περιοχές της χώρας. Η πελατειακή βάση της Tekfenbank αποτελείται κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs) ποικίλων τομέων επιχειρηματικής  δραστηριότητας, με τις οποίες η Τράπεζα διατηρεί μακροχρόνια και στενή συνεργασία. Παράλληλα, η Tekfenbank διαθέτει και πελάτες λιανικής τραπεζικής οι οποίοι ως επί το πλείστον είναι υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας είναι καλής ποιότητας, αντικατοπτρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την συντηρητική προσέγγιση της διεύθυνσης της Τράπεζας στην πιστωτική της πολιτική καθώς και στην ανάληψη πιστωτικού κινδύνου.

Η στρατηγική της Tekfenbankγια το μέλλον, θα εστιαστεί στην ενδυνάμωση της παρουσίας της στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων: (1) προσελκύοντας νέους πελάτες μέσω του δικτύου των 30 καταστημάτων που ήδη διαθέτει, (2) επεκτείνοντας το δίκτυο διανομής τραπεζικών προϊόντων μέσω της δημιουργίας νέων καταστημάτων (3) αυξάνοντας τα υπόλοιπα ανά πελάτη και (4) δίνοντας έμφαση στις σταυροειδείς πωλήσεις ειδικότερα προς τους πιο εύπορους πελάτες της. Η Tekfenbankσκοπεύει επίσης να εισχωρήσει σε νέους, υπό ανάπτυξη τομείς της τραπεζικής αγοράς όπως η στεγαστική πίστη και η διαχείριση περιουσίας και κεφαλαίων. Επιπλέον, η τράπεζα μέσω της EFGIstanbulSecurities, σκοπεύει να ενδυναμώσει τις δραστηριότητες της στις κεφαλαιαγορές.

Η πωλητής, η TekfenGroup, η οποία γιορτάζει την 50η της επέτειο φέτος, είναι από τους πιο αναγνωρισμένους, ιδιωτικούς επιχειρηματικούς ομίλους της Τουρκίας και δραστηριοποιείται σε τομείς όπως η ανάληψη κατασκευαστικών έργων, η παραγωγή αγροτικών προϊόντων (π.χ. λιπάσματα), η ανάπτυξη ακινήτων και η προσφορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η TekfenGroup, με σύνολο ενεργητικού στα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, το 2005 πραγματοποίησε συνολικό κύκλο εργασιών ύψους 936 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η αγοραστής, EurobankEFGείναι από τις μεγαλύτερες Ελληνικές τράπεζες με παρουσία στη Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Πολωνία, Τουρκία, Λουξεμβούργο και Ηνωμένο Βασίλειο. Η  EurobankEFG είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) και είναι δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία σε κεφαλαιοποίηση (περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια) στο ΧΑΑ.

Η διοίκηση της EurobankEFG,θεωρεί ότι η Τουρκία θα σημειώσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια τόσο στο σύνολο της οικονομίας της όσο και ειδικότερα στο τραπεζικό της σύστημα. Η EurobankEFG πιστεύει ότι η Tekfenbank προσφέρει μία πολύ ισχυρή βάση/πλατφόρμα για την είσοδο της στην Τουρκική αγορά καθώς (1) η Tekfenbank λειτουργεί με μοντέρνες υποδομές τελευταίας τεχνολογίας διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο τη γρήγορη ανάπτυξη και ταχεία εισαγωγή νέων προϊόντων, (2) η προσεκτική πολιτική ανάπτυξης της Τράπεζας από την TekfenGroupμέσω της σημερινής διοίκησης της, έχουν συμβάλλει στη δημιουργία μίας τράπεζας με πολύ καλή ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου, (3) η TekfenGroup θα παραμείνει στρατηγικός επενδυτής στην Tekfenbank μετά την εξαγορά του 70% από τη EurobankEFG. Επιπλέον, η συγκεκριμένη συμφωνία συμβαδίζει με την πολιτική της EurobankEFG να εισέρχεται σε νέες αγορές με επιλεγμένες επενδύσεις σκοπεύοντας στην προσθήκη αξίας στους μετόχους της μέσω οργανικής ανάπτυξης.

Με αυτή τη συνεργασία οι δυο μέτοχοι θα συνδυάσουν τις δυνάμεις τους στην Τουρκική τραπεζική αγορά. Η τεχνογνωσία της EurobankEFG στα παραδοσιακά και μοντέρνα τραπεζικά προϊόντα θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την ευρεία παρουσία της TekfenGroup στον Τουρκικό επιχειρηματικό χώρο καθώς και με τη γνώση της τοπικής τραπεζικής αγοράς. Επιπλέον, η οικονομική δύναμη των δυο μετόχων καθώς και η εμπιστοσύνη τους στην Tekfenbank,θα εξασφαλίσουν την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Τράπεζας στα επόμενα χρόνια.

Σύμβουλος της TekfenGroup στην πώληση του 70% της Tekfenbank ήταν η HSBCGroup, μέσω των γραφείων της στο Λονδίνο και στην Κων/πολη. Η EFGIstanbulSecurities, θυγατρική της EurobankEFG, ήταν ο σύμβουλος της Ελληνικής Τράπεζας σε αυτή την συμφωνία.

Φωτογραφικό Στιγμιότυπο
Από αριστερά προς τα δεξιάΟκ. Ercan Kumcu – Chairman of the Board of Directors, οκ. ΝικόλαοςΝανόπουλος ΔιευθύνωνΣύμβουλοςτης Eurobank EFG καιοκ. Erhan Oner – President & CEO Tekfen Group Companies.