Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

EFG Eurobank Leasing - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Θετικά διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα και η πορεία των εργασιών της EFGEurobankLeasingκαι για το 2005.  Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η εταιρεία κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ελληνική αγορά όσον αφορά στις νέες εκταμιεύσεις, ενώ παράλληλα αύξησε το μερίδιο αγοράς της από 16% το 2003 σε 19,8% το 2005.

Οι νέες εργασίες ανήλθαν σε € 460 εκατ., ενώ η αναπόσβεστη αξία των παγίων την 31.12.2005 ήταν € 1.123 εκατ. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε για τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας και της απόδοσης του χαρτοφυλακίου της, στοιχείο μείζονος σημασίας για τον μακροχρόνιο επιχειρηματικό σχεδιασμό της εταιρείας.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασε και η κερδοφορία, αφού τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 12,6 εκατ. (έναντι €10,7 εκατ. τo 2004) με τον κύκλο εργασιών να εμφανίζει αύξηση κατά 13,7% έναντι του 2004 και να διαμορφώνεται σε € 247,1 εκατ. 

Ταυτόχρονα, ήδη από το 2004, υπάρχει μόνιμη παρουσία στις αγορές των χωρών της Νέας Ευρώπης, όπου ήδη λειτουργούν θυγατρικές του Ομίλου EurobankEFG στη Βουλγαρία και Ρουμανία. Αμεσα πρόκειται να ιδρυθεί θυγατρική και στη Σερβία. Όλες οι εταιρείες προσφέρουν πλήρες φάσμα υπηρεσιών χρηματοδοτικών μισθώσεων στις τοπικές αγορές.

Οι πυλώνες ανάπτυξης για την επόμενη χρονιά είναι: α) η προϊοντική καινοτομία μέσω νέων υπηρεσιών leasing υψηλής προστιθέμενης αξίας προσαρμοσμένων δηλαδή υπηρεσιών στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης. Έμφαση δίνεται επίσης στο επενδυτικό leasing ακινήτων, β) η υιοθέτηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τους ΟΤΑ και γ) η κατοχύρωση πρωταγωνιστικής θέσης και στη Νέα Ευρώπη, με στόχο την ανάπτυξη των υφιστάμενων θυγατρικών αλλά και την επέκταση της παρουσίας και σε άλλες χώρες της περιοχής.