Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση κατά τα Πρότυπα OHSAS 18001 και ΕΛΟΤ 1801 σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων στα καταστήματα

Την πιστοποίησή της κατά τα Πρότυπα OHSAS 18001 και ΕΛΟΤ 1801 σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων στα καταστήματα, ολοκλήρωσε επιτυχώς η EurobankEFG.

Η Eurobank είναι η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα και η τρίτη σε διεθνές επίπεδο που πιστοποιήθηκε στον τομέα αυτό.  Την πιστοποίηση χορήγησε ο διεθνούς κύρους Φορέας Πιστοποίησης TUVAUSTRIA αφού πραγματοποίησε εκτεταμένες επιθεωρήσεις στα καταστήματα της Τράπεζας.

Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει την επιτυχημένη και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία που έχει υιοθετήσει η Τράπεζα ακολουθώντας τα πιο σύγχρονα διεθνή πρότυπα.

Η υγεία και ασφάλεια στην εργασία αποτελούν βασική στρατηγική επιλογή της Eurobank και εντάσσονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Οργανισμού.  Από την εφαρμογή του Συστήματος αυτού, που εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες πρωτοβουλίες και δράσεις, προκύπτουν πολλαπλά οφέλη, τόσο για την Τράπεζα και το προσωπικό της όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Στόχος είναι να διασφαλίζονται οι πλέον υγιεινοί και ποιοτικοί όροι εργασίας για τους εργαζόμενους και να βελτιώνονται συνεχώς οι εργασιακοί χώροι όπου η Τράπεζα αναπτύσσει δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία, σύμφωνα και πέραν της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, έχουν ως στόχο να προλαμβάνουν ενδεχόμενα ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες και να διασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, των πελατών, των επισκεπτών και των εξωτερικών συνεργατών της Τράπεζας.

Ταυτόχρονα αναπτύσσονται συνεργασίες με σημαντικούς φορείς, όπως το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, o Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, κλπ.  Ιδιαίτερο κεφάλαιο στο ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας των εργαζομένων αποτελεί η δημιουργία και συντήρηση «Τράπεζας Αίματος» σε συνεργασία με το νοσοκομείο «Αμαλία Φλέμινγκ», για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί η λειτουργία πλήρως εξοπλισμένων ιατρείων για τους υπαλλήλους καθώς και η εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων για τα άτομα με «ειδικές ικανότητες» έτσι ώστε να εργάζονται με την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση της υγείας τους.  Παράλληλα, εκπονούνται Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για όλους τους χώρους της Τράπεζας και πραγματοποιούνται μαθήματα Πρώτων Βοηθειών, ασκήσεις ασφάλειας, πρόληψης έκτακτων περιστατικών και πυροπροστασίας.

Με στόχο την πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων πραγματοποιούνται συνεχείς επιθεωρήσεις όλων των καταστημάτων από ειδικά εκπαιδευμένους Τεχνικούς Ασφάλειας, ενώ για την παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων διενεργούνται προληπτικές εξετάσεις από Ιατρούς Εργασίας της Τράπεζας.-