Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

«Η πραγματική σύγκλιση της οικονομίας μας με τις οικονομίες της Ευρωζώνης προϋποθέτει την εδραίωση ενός νέου, σύγχρονου προτύπου λειτουργίας της οικονομίας, ενός προτύπου βασιζόμενου στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα ως κινητήριας δύναμης της οικονομίας.  Και τούτο διότι μόνο ο ιδιωτικός τομέας αποδεδειγμένα μπορεί να προσδώσει στην οικονομία την απαιτούμενη ευελιξία, εξωστρέφεια, καινοτομία και ανταγωνιστικό προφίλ, ώστε η χώρα μας να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα την πρόκληση του διεθνούς ανταγωνισμού.  Παράλληλα, βεβαίως, θα πρέπει να συνεχίσουν, ακόμα και να ενταθούν, οι προσπάθειες για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης κλειστών αγορών και επαγγελμάτων, του εκσυγχρονισμού των θεσμών και του εξορθολογισμού του ρόλου του Κράτους στην οικονομία.  Η συνεπής εφαρμογή μιας μεταρρυθμιστικής πολιτικής αποτελεί, πρωταρχική και βαρύνουσα επιλογή έναντι του αναμενομένου βραχυπρόθεσμου πολιτικού κόστους» την επισήμανση αυτή έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας EFGEurobankErgasias κ. Νικόλαος Νανόπουλος σε ομιλία του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της EurobankEFG που συνήλθε σήμερα (Δευτέρα, 3 Απριλίου 2006).  Ο κ. Ν. Νανόπουλος πρόσθεσε ότι: «το Κράτος πρέπει να παραμένει ενεργό και ισχυρό στην κατεύθυνση της βελτίωσης του κατάλληλου πλαισίου λειτουργίας της αγοράς, ενίσχυσης της εποπτείας κανόνων και θεσμών, και ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις εκείνες που θα παρέχουν ίσες ευκαιρίες και ίσες δυνατότητες ανάπτυξης για όλους.  Αυτό το στοιχείο της ισονομίας και μη στρέβλωσης της αγοράς είναι εξαιρετικά σημαντικό στα πλαίσια μιας ελεύθερης οικονομίας, που στηρίζεται στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα και στον έντονο ανταγωνισμό.  Όσον αφορά στο εργασιακό περιβάλλον, η διαμόρφωσή του δεν μπορεί να μη λαμβάνει υπ’ όψιν τη μεγάλη πρόκληση της παγκοσμιοποίησης και του έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, που απαντάται πλέον σχεδόν σε όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής ζωής, αλλά και που μπορεί ταυτόχρονα, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, να λειτουργήσει ως μοχλός για την βελτίωση της  αποτελεσματικότητος και της παραγωγικότητος, προς όφελος του Έλληνα καταναλωτή, του Έλληνα πολίτη».  Στο σημείο αυτό, ο Διευθύνων Σύμβουλος της EurobankEFG υπεγράμμισε ότι η Τράπεζα στηρίζει το διάλογο και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε επίπεδο επιχείρησης, δηλαδή μεταξύ των μερών εκείνων που έχουν, αφενός μεν άμεση γνώση των προβλημάτων, αφετέρου τη διάθεση αναζήτησης χρυσής τομής προς όφελος όλων.  Και πρόσθεσε ότι στην πράξη «οι επιχειρησιακές συμβάσεις, όχι μόνον δεν αναιρούν την ανάγκη του διαλόγου, αλλά αντιθέτως στηρίζονται σε αυτόν, και γι’ αυτό προάγουν αποτελεσματικά τα συμφέροντα των εργαζομένων, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις ιδιαιτερότητες και τα πλεονεκτήματα κάθε επιχειρηματικού οργανισμού».  Ανέφερε δε ότι «στη EurobankEFG παρά τις δυσκολίες των συγχωνεύσεων έχει θεσπισθεί ένα εργασιακό περιβάλλον που αναδεικνύει τους ικανότερους, προάγει την αξιοκρατία, ανταμείβει την προσπάθεια και τη συμμετοχή στην επιτυχία, και δημιουργεί χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας».

Αναφερόμενος στις προοπτικές της οικονομίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της EurobankEFG, χαρακτήρισε τις προσδοκίες για το τρέχον έτος ως θετικές, προσδοκίες που βασίζονται εν μέρη στη διατήρηση της εγχώριας δυναμικής της ανάπτυξης, αλλά και ενός θετικού κλίματος στη διεθνή οικονομία.  Σ΄ αυτό το περιβάλλον το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, είπε, διαδραματίζει έναν δημιουργικό ρόλο.  Οι ελληνικές τράπεζες είναι ένας τομέας που κατ΄ εξοχήν προσελκύει έμμεσα ή άμεσα σημαντικά ξένα κεφάλαια.  Και πρόσθεσε ο κ. Ν. Νανόπουλος: «Οι επενδύσεις στις 5 μεγάλες τράπεζες από ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια ανέρχονται σε € 14 δισ. περίπου, ποσό που αντιστοιχεί στο 33% της συνολικής κεφαλαιοποίησής τους.  Παράλληλα, εκτιμάται ότι υπάρχουν περισσότερο από 1 εκ. Έλληνες μικρομέτοχοι, που είναι τοποθετημένοι σε τραπεζικές μετοχές». 

Εξ΄ άλλου, ο Πρόεδρος της Τράπεζας κ. Ξενοφών Νικήτας, αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας, τόνισε ότι: «παρά τα προβλήματα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον Προϋπολογισμό στη χώρα μας, έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα που όμως δεν βοήθησαν μέχρι τώρα, στη γεφύρωση της αποστάσεώς μας από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η Οικονομία μας είχε και διατηρεί υψηλό έλλειμα ανταγωνιστικότητας, που αποτυπώνεται σε πολλούς αριθμοδείκτες, είτε αυτοί αναφέρονται στην ανεργία, είτε στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που ταλανίζουν τον οικονομικό αλλά και κοινωνικό ιστό.  Έγιναν πολλά, χρειάζεται ίσως να γίνουν περισσότερα.  Κυρίως, όμως  χρειάζεται μία αλλαγή νοοτροπίας.  Δεν αρκεί η λήψη αποφάσεων εάν αυτές δεν γίνονται δεκτές και δεν είναι κατανοητές από την κοινωνία, η οποία είτε γιατί δεν έχει ενημερωθεί σωστά είτε γιατί δεν έχει επίγνωση του κρισίμου της καταστάσεως και του μεγέθους του προβλήματος και ανθίσταται σε μεταρρυθμίσεις, που δεν παύουν να είναι μονόδρομος».  Και πρόσθεσε  «είναι επιτέλους ο χρόνος για να ξεκαθαρίσει απόλυτα ο ρόλος, αλλά και η ευθύνη εκάστου και να αφεθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία με συνθήκες ανταγωνισμού, διαφάνειας και αυστηρού ελέγχου για τυχόν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως, να δράσει και να αναπτυχθεί προς όφελος όλων των κοινωνικών εταίρων, προς όφελος αυτής της ίδιας της οικονομίας, προς όφελος εν κατακλείδι της χώρας.  Μέσα σ΄ αυτό το περιβάλλον, ο χρηματοπιστωτικός τομέας καλείται να παίξει ρόλο καίριο και αποφασιστικό.  Και είμαι βέβαιος, ότι έχει και τη γνώση και τη δύναμη και τη διάθεση να παίξει το ρόλο αυτό». 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EurobankEFG κ. Ν. Νανόπουλος αναφέρθηκε στη συνέχεια στο ρόλο που διαδραματίζουν οι ελληνικές τράπεζες στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Νέας Ευρώπης), αλλά και πέραν αυτής, τονίζοντας την ισχυρή τους θέση και υπογραμμίζοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες «χαρακτηρίζονται σήμερα από μεγάλη εξωστρέφεια και δυναμισμό, που αντανακλώνται και στην εθνική μας οικονομία.  Επίσης, οι Τράπεζες λειτουργούν ως μοχλός που στηρίζει και ενισχύει την εγχώρια επιχειρηματικότητα». 

Ειδικότερα σε ότι αφορά τη EurobankEFG ο κ. Ν. Νανόπουλος είπε ότι συνεχίσθηκε το 2005 η επέκταση της παρουσίας του Ομίλου με γρήγορους ρυθμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην περιφέρεια, με αποτέλεσμα ο Όμιλος βασιζόμενος, τόσο στις πρόσφατες εξαγορές όσο και στην οργανική ανάπτυξη, να διαθέτει μέχρι το τέλος του 2006 870 καταστήματα.  Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν προσληφθεί περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι και σήμερα ο Όμιλος απασχολεί περισσότερα από 16.000 άτομα εκ των οποίων περίπου 7.000 εργάζονται στη Νέα Ευρώπη.  Στις χώρες της Νέας Ευρώπης η EurobankEFG θα διαθέτει μέχρι το τέλος του έτους δίκτυο 500 περίπου καταστημάτων.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Πολωνία, η μεγαλύτερη νέα αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πληθυσμό 38 εκατομμυρίων κατοίκων και μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης των τραπεζικών εργασιών, ιδίως στον τομέα της τραπεζικής ιδιωτών.  Εκεί, λειτουργούν ήδη 15 καταστήματα και στόχος είναι, έως το τέλος του 2006, να υπάρχουν 50 καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα.  Στη Σερβία, μετά την εξαγορά του 100% της NacionalnaštedionicaBanka, η οποία διαθέτει ένα δίκτυο 70 καταστημάτων σε όλη τη χώρα, η EurobankEFG διαθέτει ισχυρή παρουσία, όπως επίσης και στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ενώ η Τράπεζα δίνει έμφαση και στην αξιοποίηση της παρουσίας της στην Τουρκία, όπου η χρηματιστηριακή εταιρία που εξαγοράσθηκε το 2005 παρουσιάζει μεγάλη αύξηση εργασιών και μεριδίου αγοράς.  Μέχρι το 2009, οι εκτός Ελλάδας θυγατρικές του ομίλου EurobankEFGεκτιμάται ότι θα συνεισφέρουν 30% στα συνολικά έσοδα του Ομίλου και 20% στα καθαρά κέρδη.

Αναφερόμενος στη δραστηριότητα της EurobankEFG το 2005, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Ν. Νανόπουλος, είπε ότι: «η Τράπεζα αύξησε το σύνολο του ενεργητικού της κατά 34,6% σε € 44,5 δισ., που στηρίχτηκε κατά κύριο λόγο στην αύξηση των υπολοίπων των χορηγήσεών της κατά 25,5%, και σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε € 27,4 δισ.  Στην ελληνική αγορά, η EurobankEFG διατηρεί σταθερά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ισχυροποιεί συνεχώς την παρουσία της.  Είναι χαρακτηριστικό, ότι το 2005 αύξησε τα δάνειά της κατά 23,4%, έναντι επέκτασης του τραπεζικού κλάδου κατά 18,7%.  Αιχμή της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης της Τράπεζας ήταν τα δάνεια προς νοικοκυριά, που διευρύνθηκαν κατά 30% περίπου.  Αυτό επέτρεψε στη EurobankEFGνα αυξήσει το μερίδιό της στις χορηγήσεις κατά μισή ποσοστιαία μονάδα σ’ ένα χρόνο, στο 15,5%.  Η δυναμική αυτή ανάπτυξη μεταφράζεται σε σημαντικά μερίδια αγοράς στους ελκυστικότερους από πλευράς προοπτικών και κερδοφορίας τομείς.  Ενδεικτικά η EurobankEFG κατέχει στην καταναλωτική πίστη μερίδιο 28,2%, στη στεγαστική πίστη 13,2%, στις χρηματοδοτικές μισθώσεις (Leasing) 19% και στις χρηματιστηριακές υπηρεσίες 17,6%.  Παρά τη δυναμική της ανάπτυξη, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου της διατηρείται υψηλή μέσα από ένα αποτελεσματικό και σύγχρονο σύστημα διαχείρισης κινδύνων που συνδυάζεται με μια αυστηρή πολιτική προβλέψεων.  Συγκεκριμένα, για το 2005, το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε σε 3,02% σε επίπεδο Ομίλου, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.  Οι συσσωρευμένες προβλέψεις καλύπτουν το 92% των επισφαλών απαιτήσεων, παρέχοντας ασφάλεια στην Τράπεζα έναντι μελλοντικών πιστωτικών κινδύνων.  Στον τομέα της διαχείρισης κεφαλαίων, η EurobankEFG διαδραματίζει ηγετικό ρόλο, με τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια να διαμορφώνονται σε € 37 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22,6% έναντι του 2004.  Στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, το μερίδιο αγοράς που κατέχει ανέρχεται σε 35,9% (εξαιρουμένων των α/κ διαχείρισης διαθεσίμων).  Στις ασφαλιστικές εργασίες, κατέκτησε για πρώτη φορά την πρώτη θέση σε παραγωγή ασφαλίστρων ζωής με μερίδιο 19%.  Στη διαχείριση περιουσίας μεγάλων ιδιωτών πελατών (Private Banking), αύξησε τα υπό διαχείριση κεφάλαια κατά 26% και κέρδισε για δεύτερη συνεχή χρονιά τον τίτλο της «Καλύτερης Τράπεζας στην Ελλάδα» στον τομέα αυτό, από το διεθνούς φήμης περιοδικό "Euromoney".  Στον τομέα των κεφαλαιαγορών ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η δημόσια εγγραφή της EurobankProperties, η οποία προσέλκυσε συνολικά € 114 εκ. σε νέα κεφάλαια και 36,500 νέους μετόχους, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε 8,5 φορές.  Η εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία το 2005 της EurobankEFGείχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική υπερκάλυψη των αρχικών στόχων της Τράπεζας και την πραγματοποίηση ενοποιημένων καθαρών κερδών € 501 εκ., αυξημένων κατά 47,4% έναντι του 2004.  Είναι χαρακτηριστικό ότι για τα τελευταία τρία χρόνια, η μέση ετήσια αύξηση της κερδοφορίας της Τράπεζας είναι περίπου 37%.  Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι το συντριπτικό ποσοστό των κερδών της (90% περίπου), προέρχεται από οργανικές άρα διατηρήσιμες και επαναλαμβανόμενες πηγές, και όχι από περισσότερο αβέβαιες πηγές που σχετίζονται με διαπραγμάτευση χρεογράφων ή τη δημιουργία υπεραξιών.  Επίσης, η απόδοση στα ίδια κεφάλαια των μετόχων της παρουσίασε σημαντική βελτίωση σε 21,1%, από 16,8% το 2004.  Τα Συνολικά Έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 1,9δισ., από € 1,5 δισ. το 2004, καταγράφοντας αύξηση 25%.  Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο του στόχου που είχε αρχικά τεθεί για αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 15%.  Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι τα έσοδα από τις δραστηριότητες στη Νέα Ευρώπη ανήλθαν σε € 210 εκ., σημειώνοντας άνοδο 44,4%, συνεισφέροντας 11,3% στα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου.  Σημαντικές ήταν και οι επιδόσεις στον τομέα της συγκράτησης του κόστους.  Συγκεκριμένα, ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 42,7% για την Ελλάδα, και στο 47,9%, σε ενοποιημένο επίπεδο, που είναι από τους χαμηλότερους μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών.  Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 2,5 δισ.  Παράλληλα, η κεφαλαιακή δομή της Τράπεζας παραμένει ισχυρή με τον δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται σε 13,5%, και τον δείκτη εποπτικών κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης (Tier Ι) να ανέρχεται σε 10,9% στα τέλη του 2005».

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή συνολικού μερίσματος € 286 εκ., ήτοι € 0,90 ανά µετοχή (περιλαµβανοµένου και του προµερίσµατος € 0,36 ανά µετοχή).  Το µέρισµα αυτό αντιστοιχεί σε µερισµατική απόδοση 3,4%, µε βάση την τιµή της µετοχής στα τέλη του 2005.  Είναι δε, αυξηµένο κατά 25% σε σχέση µε το µέρισµα της χρήσης του 2004, υπερκαλύπτοντας τον στόχο που είχε θέσει η Διοίκηση για αύξηση κατά 15%.  Οι μετοχές από την Τετάρτη, 5 Απριλίου 2006, θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος, το οποίο θα πληρώνεται από τις 13 τρέχοντος μηνός.  Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης τη δωρεάν διανομή 2 νέων µετοχών για κάθε 10 παλαιές.  Αναμένεται ότι θα ληφθούν εγκαίρως οι κατά τον Νόμο απαραίτητες εγκρίσεις ώστε η αποκοπή του δικαιώματος για τη λήψη των νέων μετοχών να γίνει στις 10 Μαϊου και η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στη Χρηματιστήριο Αθηνών στις 17 Μαϊου 2006.

Σημειώνεται, αναφορικά με την πορεία της μετοχής, ότι για την περίοδο από 31.12.2001 μέχρι και σήμερα, η μετοχή της Eurobank είχε καλύτερη απόδοση σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ, τον Τραπεζικό Δείκτη και τον τραπεζικό δείκτη Eurostoxx.  Επίσης, η συμμετοχή των ξένων θεσμικών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της EurobankEFGπαρουσίασε μια συνεχή αυξητική τάση φθάνοντας σήμερα στο 26% του συνόλου, αποδεικνύοντας ότι η μετοχή της Τράπεζας συγκαταλέγεται πλέον στις πιο ελκυστικές επενδυτικές επιλογές και για τα διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EurobankEFG κ. Ν. Νανόπουλος, καταλήγοντας τόνισε ότι: «οι υψηλές μας επιδόσεις σ’ όλους τους τομείς και η συνεχής ισχυροποίηση της παρουσίας μας στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιφέρεια επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά την ορθότητα της στρατηγικής μας, την αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου και τη συνέπεια με την οποία το υλοποιούμε.  Κάθε χρόνο μέχρι σήμερα υπερκαλύπτουμε τους φιλόδοξους στόχους που θέτουμε.  Η εκπλήρωση των στόχων αυτών μας οδήγησε στην ανακοίνωση νέων στόχων για την τριετία 2006-2008.

Ειδικότερα στοχεύουμε σε:

-         Μέση ετήσια αύξηση κερδών τουλάχιστον 20% το 2006-2008.

-         Καθαρά κέρδη τουλάχιστον € 615εκ. το 2006 που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 23%.

-         Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 25% έως το 2008.

-         Δείκτη Κόστους / Εσόδων 45% έως το 2008».

 

 

Από αριστερά προς τα δεξιά διακρίνονται:

 

Πρώτη Φωτογραφία

κ. Π. Λαμπρόπουλος, Μέλος Δ.Σ., Eurobank EFG

κ. Β. Χρόνης, Γενικός Διευθυντής, Όμιλος ΛΑΤΣΗ

κ. Ν. Γκαργκάνας, Διοικητής, Τράπεζα της Ελλάδος

κ. Γ. Γόντικας, Επίτιμος Πρόεδρος Δ.Σ., Eurobank EFG

κ. Π. Θωμόπουλο, Υποδιοικητή, Τράπεζα της Ελλάδος

κ. Γ. Κατσαρός, Σύμβουλος Διοίκησης, Eurobank EFG

κ. Σπ. Φιλάρετο, Γενικό Διευθυντή, Alpha Bank

κ. Γ. Μαρίνος, Γενικός Διευθυντής Corporate Banking, Eurobank EFG

 

Δεύτερη Φωτογραφία

κ. Μ. Γκιγκιλίνης, Shipowner, GIGILINIS Shipping Group

κ. Β. Χρόνης, Γενικός Διευθυντής, Όμιλος ΛΑΤΣΗ

κ. Ν. Γκαργκάνας, Διοικητής, Τράπεζα της Ελλάδος

κ. Γ. Γόντικας, Επίτιμος Πρόεδρος Δ.Σ., Eurobank EFG

κ. Π. Θωμόπουλο, Υποδιοικητή, Τράπεζα της Ελλάδος

κ. Γ. Κατσαρός, Σύμβουλος Διοίκησης, Eurobank EFG

κ. Σπ. Φιλάρετο, Γενικό Διευθυντή, Alpha Bank

κ. Γ. Μαρίνος, Γενικός Διευθυντής Corporate Banking, Eurobank EFG