Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurobank EFG & EFG Eurobank Χρηματιστηριακή A.E.Π.Ε.Υ. προσαρμόζουν το χρεωστικό επιτόκιο των συμβάσεων παροχής πίστωσης για αγορά μετοχών (margin)

ΗEurobankEFGκαι ηEFGEurobank Χρηματιστηριακή  A.E.Π.Ε.Υ.,μετά τις πρόσφατες αυξήσεις του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), προσαρμόζουν από 01/04/2006, το χρεωστικό επιτόκιο των συμβάσεων παροχής πίστωσης για αγορά μετοχών (margin) του Ν.2843/2000 από  9,00% σε 9,50%.