Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 3/4/2006 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, από σήμερα στην ιστοσελίδα της www.eurobank.grβρίσκεται αναρτημένη η Συνοπτική Περιγραφή Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Απριλίου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μ., στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental», Λεωφ. Συγγρού 89-93.