Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Προσαρμογή Επιτοκίων από 08/03/2006

Η EurobankEFG, μετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), προσαρμόζει τα επιτόκια της από 8/3/2006 ως ακολούθως :

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Α.     Τα επιτόκια του Ευρωπαϊκού Αποταμιευτικού Λογαριασμού, η απόδοση του οποίου συνδέεται με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρμόζονται αυτόματα και ισόποσα κατά 0,25%.

Β.     Τα επιτόκια των λογαριασμών όψεως Επαγγελματιών και Μικρών Επιχειρήσεων αυξάνονται κατά 0,25%.

Γ.      Τα επιτόκια των λογαριασμών Ταμιευτηρίου αυξάνονται κατά 0,25%, για υπόλοιπα έως €30.000.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Τα επιτόκια χορηγήσεων της Τράπεζας που είναι συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ αναπροσαρμόζονται ανάλογα κατά 0,25%.

Στις επιμέρους κατηγορίες χορηγήσεων :

Α.

Ø                  Τα Βασικά Επιτόκια χορηγήσεων για Εταιρείες και Επαγγελματίες αναπροσαρμόζονται ανάλογα κατά 0,25%.

Ø                  Το Βασικό Επιτόκιο Επαγγελματικής Στέγης παραμένει αμετάβλητο.

Β.

Ø                  Tο Βασικό Στεγαστικό Επιτόκιο της Τράπεζας αναπροσαρμόζεται ανάλογα κατά 0,25%.

Ø                  Το επιτόκιο του στεγαστικού προγράμματος σταθερής περιόδου για 3 έτηαναπροσαρμόζεται ανάλογα κατά 0,25%.

Ø                  Τα επιτόκια των στεγαστικών προγραμμάτων σταθερής περιόδου για 5, 10,15, 20 και 25 έτη παραμένουν αμετάβλητα.

Γ.

Ø                  Τα επιτόκια της καταναλωτικής πίστης αναπροσαρμόζονται ανάλογα κατά 0,25%.

Ø                  Το επιτόκιο του προγράμματος συγκέντρωσης και εξόφλησης οφειλών «Εν τάξει» παραμένει αμετάβλητο.