Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον τίτλο της "Συναλλαγής Καταναλωτικής Πίστης για το 2005" κέρδισε η Karta 2005-1

Τον τίτλο της «Συναλλαγής Καταναλωτικής Πίστης για το 2005» κέρδισε η τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου πιστωτικών καρτώντου ομίλου EurobankEFG,Karta 2005-1.  Η διάκριση αυτή δόθηκε, στο Λονδίνο, στις 15 τρέχοντος μηνός, από το περιοδικό StructuredFinanceInternational (“SFI”), που αποτελεί περιοδική έκδοση του Euromoney.

Όπως επισημάνθηκε από το SFI, η Karta 2005-1, ήταν η πρώτη τιτλοποίηση πιστωτικών καρτών στην Ελλάδα, και η μοναδική στην ηπειρωτική Ευρώπη για το 2005.  Το SFI επεσήμανε επίσης, ότι από την ημερομηνία έκδοσης των ομολόγων, 27 Ιουλίου 2005, οι επιδόσεις του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών καρτών ήταν πολύ καλές σε σύγκριση με τις επιδόσεις των  αντίστοιχων απαιτήσεων αγγλικών χαρτοφυλακίων πιστωτικών καρτών.  

Ανάδοχοι της έκδοσης Karta 2005-1 ήταν οι τράπεζες DeutscheBankκαι MerrillLynch, οι οποίες, σε συνεργασία με την Eurobankοργάνωσαν τη δομή της συναλλαγής υιοθετώντας τα χαρακτηριστικά του αγγλικού mastertrust στον ισχύοντα ελληνικό νόμο για τις τιτλοποιήσεις.