Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Παραιτήθηκε ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας

Ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, Γενικός Διευθυντής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας EFGEurobankErgasiasA.E., υπέβαλε την παραίτησή του.  Παραιτήθηκε επίσης από τη θέση  του Διευθύνοντος  Συμβούλου της EFGEurobankAssetManagement καθώς και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EFGPrivateBank (Luxembourg).