Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το προτεινόμενο μέρισμα είναι αυξημένο κατά 25% ανά μετοχή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας EFGEurobankErgasias Α.Ε. κατά τη σημερινή συνεδρίαση του αποφάσισε να εισηγηθεί στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, που έχει προγραμματιστεί για τις 3 Απριλίου 2006, τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση του 2005, €0,90 ανά μετοχή.  Το προτεινόμενο μέρισμα είναι αυξημένο κατά 25% ανά μετοχή, σε σχέση με το μέρισμα που καταβλήθηκε για τη χρήση του 2004, έναντι δέσμευσης της Διοίκησης της EurobankEFG για αύξηση κατά 15%.  Σημειώνεται ότι η Τράπεζα έχει ήδη καταβάλει στους Μετόχους της προμέρισμα χρήσης 2005, € 0,36 ανά μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να εισηγηθεί στην ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση τη δωρεάν διανομή στους Μετόχους 2 νέων μετοχών για κάθε 10 παλαιές.

Τα αποτελέσματα της Τράπεζας για τη χρήση 2005 θα ανακοινωθούν στις 16 τρέχοντος μηνός, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.