Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ολοκληρώθηκε η πώληση και μεταβίβαση του συνόλου (100%) των μετοχών της εταιρείας HELLAS ON LINE

Η Τράπεζα EFGEurobankErgasias Α.Ε. (EurobankEFG) και η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (INTRACOMHOLDINGS ) ανακοινώνουν ότι ολοκληρώθηκε σήμερα (31η Ιανουαρίου 2006) η πώληση και μεταβίβαση του συνόλου (100%) των μετοχών της εταιρείας «HELLASONLINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» από την EurobankEFG προς την INTRACOMHOLDINGS, έναντι τιμήματος δεκαοκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 18.950.000) ευρώ.

Δεδομένης της τεχνογνωσίας του ομίλου INTRACOMHOLDINGS, η συνεργασία μεταξύ της EurobankEFG και της HellasonLine αναμένεται να συνεχισθεί σε τομείς όπως οι υπηρεσίες διασύνδεσης και διαχείρισης δικτύων και οι υπηρεσίες φωνής και να επεκταθεί σε νέους τομείς. Προς τούτο, το ανωτέρω τίμημα ενδέχεται να αυξηθεί κατά μέγιστο έξι εκατομμύρια (€ 6.000.000) ευρώ, εφόσον ο κύκλος εργασιών που η HellasonLine θα πραγματοποιήσει για τον όμιλο EurobankEFG έως τις 30.6.2007, ανέλθει στα επτά εκατομμύρια (€ 7.000.000) ευρώ.