Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τρία νέα προϊόντα στη σειρά των Eurostructures

Τρία νέα προϊόντα προστίθενται στη σειρά των σύγχρονων επενδυτικών προϊόντων Eurostructures του Private Banking της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, που προσφέρουν 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη και δυνατότητες υψηλών αποδόσεων.
Τρία νέα προϊόντα προστίθενται στη σειρά των σύγχρονων επενδυτικών προϊόντων Eurostructures του Private Banking της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, που προσφέρουν 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη και δυνατότητες υψηλών αποδόσεων.
Πρόκειται για δύο προϊόντα σε Ευρώ κι ένα σε Δολάριο ΗΠΑ που διατίθενται στους επενδυτές από τις 22 – 26 Ιουλίου 2002 και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
  • EUR/USD Range Accrual (II & III): Είναι μια επένδυση έξη μηνών σε Ευρώ ή σε Δολάριο ΗΠΑ. H μέγιστη δυνατή απόδοση του προϊόντος είναι 6,5% ετησιοποιημένη για την επένδυση σε Ευρώ ή 4% ετησιοποιημένη για την επένδυση σε Δολάριο και εξαρτάται από τoν αριθμό των εργάσιμων ημερών που η ισοτιμία EUR/USD βρίσκεται στο προκαθορισμένο εύρος διακύμανσης +/- 2,25% (δηλ. 97,75% -102,25%) της αρχικής τιμής.
  • Everest: Είναι μια επένδυση 5 ετών σε Eυρώ με εγγυημένη απόδοση 6% ετησίως για τα δύο πρώτα έτη. Για τα επόμενα έτη η απόδοση εξαρτάται από την διακύμανση της τιμής των μετοχών 15 μεγάλων διεθνών εταιριών σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδά τους την ημέρα έναρξης της επένδυσης.

    Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής στα παραπάνω προϊόντα είναι 10.000 EUR ή USD.
    Τα νέα προϊόντα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας από τις Μονάδες Private Banking καθώς και στα 304 καταστήματα Eurobank και Ergasias σε όλη την Ελλάδα.
  •