Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επιτόκια

Η ΤράπεζαEurobankEFG, μετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), προσαρμόζει τα επιτόκιά της από 1/1/2006 ως ακολούθως:

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Τα επιτόκια ταμιευτηρίου προσαρμόζονται αναλόγως αυξάνοντας τις αποδόσεις  των  καταθέσεων μικρών υπολοίπων κατά το ίδιο ποσοστό, δηλαδή 0,25%.

Τα νέα επιτόκια Ταμιευτηρίου διαμορφώνονται κλιμακωτά έως 1,50%.

Παράλληλα, η Τράπεζα αποφάσισε τη δημιουργία ενός νέου αποταμιευτικού λογαριασμού, μέσω του οποίου ο καταθέτης θα συνδέει την απόδοση των αποταμιεύσεών του με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επωφελούμενος αυτόματα από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των επιτοκίων.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Tα επιτόκια χορηγήσεων της Τράπεζας που είναι συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ αναπροσαρμόζονται ανάλογα, ενώ αμετάβλητο παραμένει το περιθώριο (spread).

Στις επιμέρους κατηγορίες χορηγήσεων:

Ø      Tο Βασικό Στεγαστικό Επιτόκιο της Τράπεζας παραμένει αμετάβλητο στο 5,35%,
ενώ τα επιτόκια των στεγαστικών προγραμμάτων σταθερής περιόδου για 3, 5, 10 και 15 έτη μειώνονται ως ακολούθως:

Eπιτόκιο Σταθερό για 3 έτη:      4,80% (από 5.00%)

Eπιτόκιο Σταθερό για 5 έτη:      5,00%  (από 5,50%)

Eπιτόκιο Σταθερό για 10 έτη:    5,20% (από 6,20%)

Eπιτόκιο Σταθερό για 15 έτη:    5,40% (από 6,40%).

Επιπλέον, δημιουργούνται δύο νέα στεγαστικά προγράμματα σταθερής περιόδου για 20 και 25 έτη ως ακολούθως:

Eπιτόκιο Σταθερό για 20 έτη:      5,60%

Eπιτόκιο Σταθερό για 25 έτη:      5,70%

Ø      Το Βασικό επιτόκιο χορηγήσεων για Εταιρείες και Επαγγελματίες διαμορφώνεται άμεσα στο 6,50% από 6,25%.

Στο εξής τα επιτόκια χορηγήσεων που καθορίζονται από την Τράπεζα θα ακολουθούν τις μεταβολές του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ.

Ø      Τέλος, τα επιτόκια της καταναλωτικής πίστης παραμένουν αμετάβλητα.