Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πώληση ιδίων μετοχών

Η Τράπεζα EFGEurobankErgasias Α.Ε. ανακοινώνει την επιτυχή διάθεση 2.000.000 ιδίων μετοχών της με ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές της Ελλάδος και του εξωτερικού. Στα πλαίσια της διάθεσης αυτής, 500.000 μετοχές απέκτησε η EFGConsolidatedHoldingsS.A., μητρική εταιρεία της Τράπεζας.

Η διάθεση ήταν ιδιαίτερα επιτυχής λόγω της μεγάλης ζήτησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που είχε ως συνέπεια η τελική τιμή διάθεσης να διαμορφωθεί στα €27,40 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε discount 1% σε σύγκριση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής χθες (€27,68ανά μετοχή).

 

Συντονιστής διάθεσης εκ μέρους του ομίλου EurobankEFG ήταν η διεθνής επενδυτική τράπεζα UBSInvestmentBank.