Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

EFG Telesis Finance

Η EFG Telesis Finance, ο επενδυτικός οίκος της EFG Eurobank Ergasias, ανακοινώνει ότι ο κ. Σπύρος Παντελιάς αναλαμβάνει από σήμερα καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της εταιρίας, στον τομέα της Επενδυτικής Τραπεζικής.

Η EFG Telesis Finance, ο επενδυτικός οίκος της EFG Eurobank Ergasias, ανακοινώνει ότι ο κ. Σπύρος Παντελιάς αναλαμβάνει από σήμερα καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της εταιρίας, στον τομέα της Επενδυτικής Τραπεζικής.
Ο κ. Παντελιάς ήταν έως το Φεβρουάριο του 2002 αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στη Γενική Τράπεζα, όπου είχε την ευθύνη για τους τομείς της Επενδυτικής Τραπεζικής, Διαχείρισης Διαθεσίμων, Στρατηγικού Σχεδιασμού, Οικονομικών Υπηρεσιών και Τραπεζικής με το Σύστημα Ανταποκριτών. Έχει εργασθεί στο παρελθόν στην τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και στη Reuters Hellas. Ο κ. Σ. Παντελιάς είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και πτυχίου Μ.Α. στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Washington University in St. Louis και κάτοχος πτυχίου B.A. στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.