Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

EFG Hellas Funding Limited Lower Tier I Capital

Ανακοινώθηκε και ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία η διαδικασία έκδοσης υβριδικών μη καινοτόμων τίτλων με την μορφή προνομιούχων μετοχών (Lower Tier I Capital) ύψους €150 εκ. από την εταιρεία EFG Hellas Funding Limited, με έδρα το Jersey, θυγατρική της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.

Ανακοινώθηκε και ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία η διαδικασία έκδοσης υβριδικών μη καινοτόμων τίτλων με την μορφή προνομιούχων μετοχών (Lower Tier I Capital) ύψους €150 εκ. από την εταιρεία EFG Hellas Funding Limited, με έδρα το Jersey, θυγατρική της Τράπεζας EFG Eurobank ErgasiasΟι τίτλοι έχουν ημερομηνία έκδοσης 9.11.2005 με διηνεκή διάρκεια, ρήτρα δικαιώματος πρόωρης εξαγοράς από τον εκδότη μετά τις 9.01.2011 και φέρουν την εγγύηση της EurobankΟι τίτλοι φέρουν σταθερό προνομιούχο μέρισμα για όλη τη διάρκεια ίσο με 6,00%.

Η έκδοση διατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Αγορά σημειώνοντας σημαντική επιτυχία.   
Οι τίτλοι θα είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, της Φρανκφούρτης και του ¶μστερνταμ (Euronext).
Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι ABN AMRO, BNP PARIBAS και Lehman Brothers.
Η παραπάνω έκδοση ενισχύει τα ίδια κεφάλαια και βελτιώνει περαιτέρω τον συντελεστή φερεγγυότητας της Eurobank.