Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της EFG Eurobank Ergasias

Tη συνέχιση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, που άρχισε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24.5.2000, αποφάσισε σήμερα η ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Παράλληλα εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους εφαρμογής του προγράμματος.

Tη συνέχιση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, που άρχισε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24.5.2000, αποφάσισε σήμερα η ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Παράλληλα εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους εφαρμογής του προγράμματος.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 2190/1920, το πρόγραμμα που εγκρίθηκε από την έκτακτη Γ.Σ. επιτρέπει στην EFG Eurobank Ergasias την αγορά, εντός 12 μηνών, μετοχών που αντιστοιχούν μέχρι και στο 10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της, με ανώτατη τιμή 27,09 ευρώ ανά μετοχή..Yπενθυμίζεται ότι σε εφαρμογή αποφάσεων προηγούμενων Γενικών Συνελεύσεων και μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2002, η Τράπεζα έχει στην κατοχή της 10,7 εκατ. ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν στο 3,4% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της. Πρέπει να σημειωθεί ότι, στο διάστημα από την τακτική Γενική Συνέλευση της 22ας Aπριλίου 2002 μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου 2002, αποκτήθηκαν 1,2 εκατ. ίδιες μετοχές, δηλαδή ποσοστό μικρότερο από το 0,4% του μετοχικού κεφαλαίου.