Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τραπεζική Επιχειρήσεων Private Banking - Καβάλα

Παρουσίαση με θέμα την «Ανασκόπηση των Αγορών και Οι λύσεις της Eurobank για Επιχειρήσεις & μεγάλους Ιδιώτες Πελάτες» πραγματοποιήθηκε (Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2005) στην Καβάλα, από ανώτερα στελέχη του Δικτύου Τραπεζικής Επιχειρήσεων και του Private Banking της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.
Παρουσίαση με θέμα την «Ανασκόπηση των Αγορών και Οι λύσεις της Eurobank για Επιχειρήσεις & μεγάλους Ιδιώτες Πελάτες» πραγματοποιήθηκε (Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2005) στην Καβάλα, από ανώτερα στελέχη του Δικτύου Τραπεζικής Επιχειρήσεων και του Private Banking της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.
Η παρουσίαση διοργανώθηκε στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών ολοκληρωμένης ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους πελάτες της Eurobank σε όλη την Ελλάδα, αναφορικά με τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις καθώς και για τις δραστηριότητες, τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες και τα προϊόντα του Corporate & του Private Banking της Eurobank.
Στη φιλοσοφία και τη στρατηγική της Τραπεζικής Επιχειρήσεων, αναφέρθηκαν ο Γενικός Δ/ντής της Τράπεζας, Επικεφαλής Corporate Banking, κ. Γιώργος Μαρίνος και ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής Επικεφαλής της Διεύθυνσης Δικτύου Τραπεζικής Επιχειρήσεων, κ. Παναγιώτης Μαντάς, ενώ τα στελέχη της Τράπεζας ανέπτυξαν το θέμα της παρουσίασης.
Ειδικότερα ο κ. Πλάτωνας Μονοκρούσος, Επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικής Ανάλυσης έκανε μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση των αγορών και προχώρησε σε σχολιασμό της πορείας της αγοράς συναλλάγματος. Ο κ. Νίκος Λάιος, Επικεφαλής του Τμήματος Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Διεθνών Κεφαλαιαγορών, αναφέρθηκε στα προϊόντα της Τράπεζας για τη διαχείριση των συναλλαγματικών και επιτοκιακών κινδύνων.
Τις δυνατότητες που παρέχει το Private Banking της Eurobank στους πελάτες του, παρουσίασε ο κ. Επαμεινώνδας Τσακνάκης, Διευθυντής Δικτύου Private Banking.  Ακολούθησε η παρουσίαση για τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα των επενδύσεων στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την κυρία Μαρία – Θηρεσία Λαζανά, επικεφαλή του τμήματος Tax Advisory της Διεύθυνσης Private Banking. -
Επίσης αναλύθηκαν τα εξειδικευμένα προϊόντα για επιχειρήσεις που προσφέρει η Τράπεζα Eurobank στον τομέα του Leasing από τον επικεφαλής της EFG Eurobank Ergasias Leasing Βορείου & Κεντρικής Ελλάδας, κ. Σωτήρη Παπαντωνόπουλο.