Ανακοίνωση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 18/10/2005 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 18/10/2005

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει τα ακόλουθα :Α. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που συνήλθε στις 18 Οκτωβρίου 2005, αποφάσισε τα εξής .....
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Α. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που συνήλθε στις 18 Οκτωβρίου 2005, αποφάσισε τα εξής :
  1. Λόγω της μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 1ου, 2ου και 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η συζήτηση των εν λόγω θεμάτων θα πραγματοποιηθεί σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
  2. Κατόπιν υποβολής αιτήματος μετόχου, κατόχου του απαιτούμενου από το νόμο ποσοστού, για αναβολή αποφάσεως επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και συνέχιση της συνεδρίασης στις 31 Οκτωβρίου 2005, αποφασίστηκε ότι η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα γίνει από την ίδια ως άνω Γενική Συνέλευση.
ΒΚατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σε συνεδρίασή του της 18ης Οκτωβρίου 2005, αποφάσισε τη σύγκληση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 31 Οκτωβρίου 2005, ημέρα Δευτέρα, στις 10 π.μ., στο Ξενοδοχείο «Αμαλία», Σύνταγμα.